• Українська
  • English
×

ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ

2 3Колектив Одеського державного університету внутрішніх справ вітає в.о. завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЄГОРОВА із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Харківському національному університеті внутрішніх справ.