• Українська
  • English
×

Триває набір наукових публікацій до журналу «Молодий науковець»

cover_mol_uchen_1Триває набір наукових публікацій курсантів, студентів та слухачів магістратури Одеського державного університету внутрішніх справ для формування та випуску другого номеру журналу «Молодий науковець».

Публікація видання запланована на листопад 2020 року. Періодичність журналу – двічі на рік.

Наукові публікації необхідно надсилати на електронну адресу naukovec.oduvs@gmail.com до 15 жовтня 2020 року.

Наукові роботи повинні бути обсягом від 3 до 8 сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт TimesNewRoman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, курс і факультет; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.