• Українська
  • English
×

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З АД’ЮНКТАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА ДОКТОРАНТАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

10 березня відбулась зустріч ад’юнктів, аспірантів та докторантів університету з Андрієм Бабенком, гарантом освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня 081 «Право». Було обговорено питання оцінки рівня освітньої підготовки з урахуванням можливостей та інтересів здобувачів, їх ставлення до різнобічних аспектів університетського життя та механізму дотримання академічної доброчесності під час дослідження.

0x0img_8763В свою чергу, Анатолій Десятник, завідувач відділу моніторингу, провів інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання дисципліни та законності під час навчання та у побуті, а також поділився власним досвідом підготовки та захисту дисертації.

Директор бібліотеки Оксана Витяганець виступила з презентацією «Стиль Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA style)». Цей захід було проведено з метою прищеплення навичок оформлення цитувань та посилань в наукових роботах за міжнародними стилями, що є важливими для українських дослідників. Від того, як і наскільки відбудеться інтегрування української науки у світову систему наукової комунікації, Україна в світі буде сприйматися як «наукова держава». Було зазначено, що у науковому світі існує понад 6 тисяч різних стилів (правил) цитування джерел в наукових роботах залежно від галузі, місця, в якому публікується робота.img_8744img_8762

Наголошено про можливості вільного доступу здобувачів вищої освіти ОДУВС до науковометричних баз даних Scopus та Web of Scienсe, доступ до яких університет отримав у 2019 році. Важливо, що з січня 2020 року університет має доступ до електронних продуктів Springer Nature.

Т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури Ірина Теслюк наголосила на особливостях повноцінної підготовки здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності у галузі 081 «Право» та можливості долучення їх до міжнародної академічної спільноти.