• Українська
  • English
×

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ КАФЕДРИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2-9Науково-педагогічним складом кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції проводяться профорієнтаційні заходи серед вихованців та учнів Одещини.

В умовах карантинних обмежень представники кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції дистанційно, в режимі відеоконференції з використанням платформи ZOOM, організували зустріч з вихованцями та учнями КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку».

3-7Під час зустрічі з учнями та вихованцями співробітники кафедри розповіли про історію Одеського державного університету внутрішніх справ, про особливості умов вступу та специфіку освітнього процесу, факультети, на яких здійснюється підготовка майбутніх поліцейських, навчальні дисципліни, які викладаються в ОДУВС, про спеціальності та перспективи подальшого працевлаштування в підрозділах Національної поліції України.

Зокрема, наголошено, що серед закладів вищої освіти, які готують юристів, Одеський державний університет внутрішніх справ є закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України, що здійснює підготовку поліцейських. Навчання здійснюється за двома спеціальностями – 081 «Право» (галузь знань 08 «Право») та 262 «Правоохоронна діяльність» (галузь знань 26 «Цивільна безпека»). При 4-4цьому, стандарти вищої освіти за вказаними спеціальностями є єдиними для всіх вишів, які готують юристів. В Одеському державному університеті внутрішніх справ підготовка здобувачів здійснюється за рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) та науковим рівнем. Тобто, навчаючись в Одеському державному університеті внутрішніх справ, здобувач може отримати диплом бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук.

5-4Окремо були доведені переваги навчання у закладах вищої освіти МВС України із специфічними умовами навчання, зокрема в Одеському державному університеті внутрішніх справ. А саме:

1. Можливість отримання вищої освіти за державним замовленням.
2. Гарантоване працевлаштування в підрозділах Національної поліції України.
3. Отримання грошового забезпечення протягом навчання.
4. Безкоштовне державне забезпечення форменим одягом.
5. Зарахування терміну навчання до вислуги років в Національній поліції України.
6. Забезпечення якісним безкоштовним харчуванням.
6-47. Забезпечення проживання у сучасних гуртожитках на період навчання.
8. Вивчення навчальних дисциплін, які відсутні у програмах підготовки інших закладів вищої освіти: «Режим секретності», «Оперативно-розшукова діяльність», «Оперативно-розшукова тактика», «Оперативно-розшукове документування», «Кримінальна розвідка», «Негласна робота оперативного апарату», «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Спеціальна фізична підготовка», «Кримінальний аналіз», «Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами Національної поліції України», «Управління в органах Національної поліції», «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності», «Системний аналіз і прогнозування ризиків», «Особиста безпека і тактика самозахисту працівників Національної поліції України», «Поліцейська діяльність», «Досудове розслідування», «Негласні слідчі (розшукові) дії», «Криміналістичний профайлінг», «Особливості розслідування окремих видів злочинів», «Стресостійкість» тощо.
7-59. Отримання допуску до державної таємниці.
10. Надання відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання та на весь період служби в Національній поліції України.
11. Щорічне проходження практики та стажування (на випускному курсі) у підрозділах Національної поліції України.
12. Практична орієнтованість освітнього процесу.
13. Проведення занять висококваліфікованим науково-педагогічним складом, який має значний досвід роботи у практичних підрозділах органів внутрішніх справ та Національної поліції України.
14. Залучення до проведення занять практичних працівників правоохоронних та судових органів.
15. Наявність сучасних спеціалізованих аудиторій, навчальних майданчиків, тирів та симуляторів.
16. Можливість безперервного здобуття освітніх та освітньо-наукових ступенів «бакалавр – магістр – доктор філософії – доктор наук».
8-317. Можливість здобуття вищої освіти за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач», під час реалізації якої 3 курс навчання продовжується на заочній формі шляхом поєднання навчальних занять і контрольних заходів у період короткочасних сесій та самостійного оволодіння освітньою програмою.
18. Щорічний безкоштовний медичний огляд та лікування.
19. Психологічна підтримка освітнього процесу.
20. Можливість участі у міжнародних, наукових, творчих та спортивних заходах.
21. Поширення на курсантів норм соціального захисту поліцейських відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».
22. Отримання спеціального звання «лейтенант поліції» після успішного завершення навчання.