• Українська
  • English
×

Професор кафедри університету став співавтором Науково-практичного коментаря КУпАП

Професор кафедри трудового, земельного та господарського права Олександр Пащенко взяв участь у складі авторського колективу у підготовці Науково-практичного коментаря Кодексу України про адміністративні правопорушення, за загальною редакцію професора Пєткова С.В.

Книга вийшла друком у видавництві Юрінком Інтер у 2020 році.

Автор висловлює щиру вдячність за плідну співпрацю завідувачу кафедри державно-правових дисциплін ОДУВС доктору юридичних наук, професору Калаянову Дмитру Петровичу, а також організатору та ідейному натхненнику видання доктору юридичних наук, професору Пєткову Сергію Валерійовичу.

У даній книзі докладно прокоментовано Кодекс України про адміністративні право­порушення (станом на 1 грудня 2019 року) з посиланням більш ніж на тисячу норматив­но-правових актів, а також результати правозастосовчої судової практики щодо притяг­нення до адміністративної відповідальності.

Видання буде корисним суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, правозахис­никам, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів, співробітни­кам системи органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчальних закладів МВС України, працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, ко­мандирам військових частин і начальникам військових установ, а також усім зацікавле­ним у належному захисті прав і свобод людини і громадянина, власності, довкілля, інших об’єктів адміністративно-правової охорони.