• Українська
  • English
×

Представник університету увійшов до складу Науково-методичної комісії з воєнних наук та цивільної безпеки

Вітаємо завідувача кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності доктора юридичних наук, доцента підполковника поліції Максима Корнієнка, який на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2020 року № 609 «Про оголошення конкурсного відбору членів окремих науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України» та протоколу № 1 засідання конкурсної комісії для відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2020 року взяв участь у конкурсному відборі та в подальшому був призначений згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2020 року № 907 «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України» до персонального складу НМК 9. Науково-методичної комісії з воєнних наук та цивільної безпеки (зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»).

Сподіваємося, що його знання та досвід зможуть сприяти розвитку сучасної освіти та науки, становленню України як правової та демократичної держави за рахунок інноваційних, якісних та професійних стандартів підготовки кадрів для правоохоронних органів.