• Українська
  • English
×

ПОЛІЦІЯ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

4 липня в Україні святкують День Національної поліції.

А звідки пішло саме поняття «поліція»?

Коли вперше воно з’явилося?

Які поліцейські системи існують у світі?  

1Вперше термін «поліція» вжив німецький юрист Мельхіор фон Оссе (1506-1557), який приблизно 1550 року служив канцлером у курфюрста Саксонського.

2Пізніше французький письменник та політичний діяч Ніколя де Ламар (1639-1723), який мав відношення до становлення поліцейських органів Парижу,  опублікував «Трактат про поліцію» (том 1, 1705), в якому використовував цей термін виключно у визначенні «громадського порядку». Спочатку значення слова «поліція» мало на увазі всі сфери відповідальності держави, і лише в XIX столітті воно було зведено до державних функцій, пов’язаних з боротьбою з правопорушеннями.

Взагалі, термін «поліція» походить від давньогрецької («πολιτεία» – «держава»). У сучасному розумінні це орган державної влади (система державних органів), що займається охороною громадського порядку і боротьбою з правопорушеннями (в тому числі зі злочинністю). Разом зі службою безпеки, розвідувальними та контррозвідувальними органами, а також деякими іншими спеціалізованими органами, поліція становить правоохоронний механізм держави.

3Залежно від особливостей конкретної держави поліція може входити до складу Міністерства внутрішніх справ (наприклад, Україна, Чехія), чи до складу Міністерства юстиції (наприклад, Швеція), або ж до складу самостійного адміністративного органу (наприклад, національного поліцейського агентства), котрий (самостійний орган) може бути або окремим органом виконавчої влади, або ж входити до складу правоохоронного органу з більш широкими повноваженнями (наприклад, Національне поліцейське агентство Японії є складовою Комітету державної громадської безпеки Японії).

Поліцейські функції притаманні державі з найдавніших часів, однак на початковому етапі здійснення вони були невіддільними від адміністративних та військових функцій. До створення регулярної поліції поліцейські функції виконували визначені монархом адміністративні органи (посадові особи, наділені адміністративними функціями) та військові підрозділи.

5Першою поліцією сучасного типу вважається Міська поліція Лондона, заснована Робертом Пілем 1829 року. Роберт Піль відомий тим, що визначив так звані «Дев’ять принципів роботи поліції» (Піліанські принципи), які і сьогодні не втрачають актуальності. Ось вони:

1. Метою поліцейських сил є запобігання злочинами та підтримання правопорядку.

2. Поліція залежить від схвалення та підтримки суспільства, щоб ефективно виконувати свою роботу.

3. Кінцева мета поліцейської діяльності – добровільне дотримання законів у суспільстві.

64. Поліція повинна бути непохитною в своїх обов’язках і дотриманні закону, зберігаючи неупередженість і уникаючи спокуси, щоб бути схильною до громадської думки.

5. Поліція повинна визнати, що чим більше співпраці вони можуть досягти в суспільстві, тим рідше їм доведеться застосовувати силу для досягнення відповідності закону.

6. Поліція повинна підтримувати співпрацю з громадськістю, надаючи неупереджені та незалежні правоохоронні послуги, а не піддаватися і потурати примхам громадськості. Вони повинні проявляти однакову ввічливість і повагу до всіх, незалежно від економічного чи соціального становища.

7. Застосування сили і фізичного примусу повинно використовуватися в якості останнього засобу, тільки тоді, коли інші форми переконання не увінчалися успіхом.

8. Співробітники поліції повинні пам’ятати, що вони також є представниками громадськості і що їх мета – служити і захищати громадськість.

9. Справжньою мірою ефективності будь-яких поліцейських сил є не кількість арештів або дій поліції, а відсутність кримінальної поведінки і порушень закону.

Цим принципам понад 200 років!

8Поліцейські системи різних країн можуть бути централізованими (Австрія, Франція та ін.) або децентралізованими (США, Велика Британія, Німеччина та ін.). Поліцейські служби також можуть бути об’єднані в одному відомстві (Фінляндія) або розкидані по різних відомствах (Італія — «Країна п’яти поліцій, Франція — Національна поліція, жандармерія).

У державах з поділом влади органи поліції відносяться до виконавчої гілки влади, однак органи та посадові особи, пов’язані з розслідуванням злочинів та прийняттям рішень по дрібних правопорушеннях, зберігають зв’язок із судовою гілкою влади (наприклад, судова поліція і поліцейські трибунали у Франції).

У більшості країн органи поліції знаходяться у віданні Міністерства внутрішніх справ або безпосередньо входять в його систему як складова частина, що підкреслює значення поліції як провідника і знаряддя правової політики держави. Зустрічається також підпорядкування поліції Міністерству юстиції, безпеки, або наявність спеціалізованого, відокремленого міністерства або відомства.

9Слід вказати, що у більшості країн поліція є цивільною структурою, але в ряді країн, наприклад у Франції, Туреччині та Чилі, поряд із власне поліцією існує жандармерія, яка спочатку була частиною збройних сил, а іноді є нею і в даний час (наприклад, карабінери в Італії). У багатьох країнах поліція володіє яскраво вираженими військовими характеристиками: поліцейські носять звання аналогічні військовим, іноді живуть у казармах тощо.

Чітке розмежування між поліцією та органами державної безпеки (спецслужбами) не завжди можливо. У деяких країнах спецслужби повністю відокремлені від поліції, в інших, наприклад в Малайзії та Ірландії, органи державної безпеки входять до складу поліції. У ряді країн діяльність органів безпеки регламентується законами, відмінними від тих, що регулюють роботу поліції.

В Україні Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

За матеріалами з відкритих джерел

Укладач: Сергій АЛБУЛ, к.ю.н., доцент, ветеран Національної поліції України

  10 11 12