• Українська
  • English
×

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання.

4Підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу університету є запорукою формування якісного освітянського потенціалу. Серед основних завдань підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є:

– оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;

– засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;

1– набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;

– вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з досягненнями науки;

– розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки;

3– застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

У свою чергу, стажування та підвищення кваліфікації у закладах освіти країн ЄС сприятиме запровадженню новітніх освітніх технологій в Україні.

Саме таке стажування в Академії HUSPOL, що знаходиться в Чехії, пройшов професор кафедри оперативно-розшукової діяльності ОДУВС кандидат юридичних наук, доцент Сергій Албул. Програма підвищення кваліфікації передбачала навчання за напрямом «Освіта в країнах Європейського Союзу».

Зауважимо, що основними спеціальностями Академії HUSPOL є кризове управління, національна та державна безпека.

За результатами стажування представником нашого університету отримано Сертифікат.