• Українська
  • English
×

Підготовка високопрофесійних майбутніх правників в університеті

116266824_182663186618612_6061652747390227124_n555-2Кафедра теорії та філософії права забезпечує викладання у курсантів усіх факультетів нашого університету блоку загальнотеоретичних та історико-юридичних навчальних дисциплін: теорії держави та права, поліцейської та юридичної деонтології, історії держави та права України та зарубіжних країн, конституційного права, міжнародного права тощо.

Досвідчені викладачі кафедри доводять курсантам необхідність та доцільність успішного засвоєння фундаментальних правових дисциплін, без яких неможливо не тільки засвоєння галузевих дисциплін, а й формування ерудованого і висококваліфікованого професіонала, який володіє широкими знаннями в різних сферах юридичної діяльності.

img-1a46b48c675e35a9dc3daeddf71d57bc-vАдже майбутнім поліцейським надзвичайно важливо засвоїти поліцейську та юридичну деонтологію як кодекс професійних якостей поліцейського, без чого неможлива його діяльність у сучасній правовій державі, яку розбудовує Україна.

image-0-02-0a-cb75045523c8f7da9ccedae359d0d90fa5c1ca51d48b103fc3f1f9eccbaf7301-vУсе ж однією із фундаментальних дисциплін кафедри є «Теорія держави і права». Це – «абетка» усієї юридичної науки, без знання якої неможливо в подальшому просуватися у безмежний світ усіх інших юридичних наук.

Поліцейський – передусім патріот своєї країни, народу якої він присягнув. Знати й розуміти закономірності виникнення, формування та розвитку власної держави та права, а також інших країн, необхідно для того, щоб уявляти собі перспективу подальшого розвитку державно-правових інституцій. Ці знання, уміння та навички він набуває, вивчаючи історію держави та права.

777Важливим напрямком діяльності кафедри є підготовка підручників, навчально-методичних посібників, які використовуються і в інших навчальних закладах. Популярним серед курсантів та студентів став авторський підручник з теорії держави і права, розроблений Лілією Матвєєвою та Наталею Крестовською.

Кафедрою теорії та філософії права проводяться на постійної основі різноманітні заходи для курсантів та магістрів, серед яких: лекції, семінари та тренінги із залученням практичних працівників, адвокатів, правозахисників та радників Консультативної місії Європейського Союзу.

116096422_182663253285272_1540259239578572894_nНапрямом розвитку вищої освіти є впровадження інновацій в освітній процес, саме тому викладачі кафедри теорії та філософії права застосовують різні аудіовізуальні засоби навчання, у тому числі юридичні кінодебати та дискусійний кіноклуб вихідного дня, які спрямовані на підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу та перевірки рівня його засвоєння.

Пріоритетними напрямками наукової діяльності кафедри теорії та філософії права є: проблематика прав людини, демократії, законності, правової політики, практика Європейського суду з прав людини. Так, у 2020 році в рамках співпраці з офісом Ради Європи розроблена Програма навчальної дисципліни «Захист прав і свобод вразливих груп населення Національною поліцією України». В рамках співпраці та реалізації проєкту Ради Європи «Захист національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні» кафедрою проводяться навчальні тренінги для курсантів та магістрів щодо конфліктів на ґрунті етнічної ненависті, захисту прав і свобод вразливих груп населення.

photo5303523027415314557Участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, публікації у зарубіжних наукових віданнях, стажування за кордоном – невід’ємна частина науково-дослідної роботи кафедри. Під керівництвом наукового-педагогічного складу кафедри слухачі магістратури беруть участь у міжнародних проєктах щодо отримання навичок аналізу правових конфліктів. Важливо, що вже починаючи з першого курсу, курсанти мають можливість брати участь у Всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах і під керівництвом досвідчених викладачів публікувати тези наукових досліджень. Традиційними стали круглий стіл, присвячений Дню Конституції України, та Всеукраїнська конференція, присвячена Дню прав людини, що проводяться кафедрою.

264417221_440552А ще викладачі кафедри глибоко впевнені в тому, що патріотичне виховання курсантів необхідно продовжувати й у поза навчальний час. Доброю традицією стало проведення виховних заходів, присвячених пам’ятним подіям історії нашого народу: Дню визволення України від фашистських загарбників, Дню гідності та свободи, Дню пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, Міжнародному дню прав людини, Дню Пам’яті кіборгів в Україні, Дню Соборності України, Дням пам’яті Героїв Крут та Героїв Небесної Сотні й багато інших. Вони чіпляють кожного за серце і розум, за найтонші струни нашої душі, викликаючи одночасно і сум, і співпереживання, і повагу.

200006500978_210820-1Уявляючи модель «ідеального» поліцейського ХХІ століття, науково-педагогічні працівники кафедри теорії та філософії права вибудовують власну стратегію формування українського варіанту зазначеної моделі поліцейського: професійно підготовленого, інтелектуально розвиненого, толерантного, патріотично налаштованого, вільного від корупційних зазіхань. Бо саме з такими поліцейськими зможе відбутися наша держава.

Кафедра теорії та філософії права працює при факультеті підготовки фахівців для органів досудового розслідування, який, безумовно, є провідним серед інших факультетів університету. На факультеті здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право для органів досудового розслідування, які є елітою Національної поліції України. Саме від ефективної діяльності органів досудового розслідування залежать результати роботи усіх інших підрозділів, за матеріалами яких здійснюється кримінальне провадження.

img_9128Підготовка спеціалістів високого рівня за спеціальністю «право» в нашому університеті, який належить до закладів вищої освіти системи МВС України, поєднує кращі традиції класичної системи вищої освіти з вагомою практичною складовою. Неабияке значення в наш час має також і стовідсоткове працевлаштування випускників, що робить навчання на факультеті надзвичайно привабливим.

Підготовка високопрофесійних майбутніх правників у зазначеній галузі починається вже з першого курсу.

Кафедра теорії та філософії права