• Українська
  • English
×

ОНЛАЙН ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Відповідно до графіка проведення захисту курсових робіт, 07 травня курсанти 101 та 102 навчальних взводів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції представили свої курсові роботи з навчальної дисципліни «Теорія держави та права» комісії у складі: завідувача кафедри д.ю.н., доцента Лілії Матвєєвої; професора кафедри к.істор.н., доцента Лідії Тарасенко; доцента кафедри к.ю.н. Євгена Бутиріна; доцента кафедри к.пед.н. Оксани Дунаєвої та викладача кафедри Ірини Бібік.

Захист проводився в режимі онлайн конференції ZООМ. Комісія відмітила достатню якість виконаних курсових робіт, їх актуальність та змістовність. Під час захисту курсових робіт курсанти продемонстрували достатній рівень теоретичного мислення, вміння аналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження, оволодіння методами дослідження. Доповіді курсантів відрізнялись логічністю, послідовністю, аргументованістю та грамотним викладенням матеріалу. Захист курсових робіт відбувся на високому рівні. На запитання членів комісії були дані вичерпні відповіді.

На завершення комісія привітала курсантів із успішним захистом курсових робіт і побажала успіхів у подальшому навчанні.