• Українська
  • English
×

Обговорення Програми єдиного фахового вступного випробування

На факультеті № 1 ННІПК Одеського державного університету внутрішніх справ проведено обговорення Програми єдиного фахового вступного випробування.

Студентам – випускникам освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» роз’яснено зміст Наказу МОН України №152 від 07.02.2020 р. Акцентовано увагу на результати складання ЄФВВ у попередні роки. Проведено анкетування студентів щодо вибору форми подальшого навчання. Керівництвом факультету отримано рекомендації щодо покращення навчального процесу.

????????????????????????????????????