• Українська
  • English
×

НОВЕ ВИДАННЯ З ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науково-педагогічним складом кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції підготовлено нове видання для забезпечення навчального процесу.

Підготовка працівників оперативних підрозділів Національної поліції є одним з головних завдань закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України. Навчальна дисципліна «Основи оперативно-розшукової діяльності» є однією з фахових, на якій фактично базується практична діяльність майбутніх працівників оперативних підрозділів Національної поліції України. З метою забезпечення навчального процесу науково-педагогічним складом кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції підготовлено нове видання:

2Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Форнальчук, Т.Г. Щурат; За заг. ред. В.В. Аброськіна. Одеса : ОДУВС, 2020. 198 с.  

Тематика посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності», схваленої Вченою радою Одеського державного університету внутрішніх справ. У посібнику розглянуті питання щодо історичних аспектів становлення оперативно-розшукової діяльності; поняття, завдань, правової основи та принципів оперативно-розшукової діяльності; системи підрозділів, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність; прав та обов’язків таких підрозділів; підстав та строків проведення оперативно-розшукової діяльності; напрямів використання результатів оперативно-розшукової діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Посібник буде корисним для працівників практичних підрозділів Національної поліції України, а також викладачів та здобувачів вищої освіти.

З виданням можна ознайомитись в бібліотеці університету, а також у Електронному репозитарії наукових публікацій ОДУВС.