• Українська
  • English
×

КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ: ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ В ОДУВС

В Одеському державному університеті внутрішніх справ з цього року буде здійснюватися набір на навчання магістрів за спеціалізацією «Кримінальний аналіз».

2Зараз в основі розвитку сучасного постіндустріального інформаційного суспільства лежить не матеріальне виробництво, а виробництво знань та інформації. З’являється нова високотехнологічна злочинність, яка представляє собою складну і відносно нову арену для правоохоронних органів, яка проявляється і в торгівлі людьми, наркотиками, і в різного роду шахрайствах і вбивствах. Кримінальні організації стають більш складними і динамічними, ніж раніше. А завданням правоохоронної діяльності повинна бути готовність до цієї зростаючої складності і зменшення впливу кримінального середовища на наше суспільство.

3В даний час поліцейська діяльність переживає період значних змін як в оперативній тактиці, так і в організаційних структурах. Впроваджуються нові ідеї щодо скорочення злочинності та зміни стратегій короткострокової і довгострокової політики. Найбільш поширеною з нинішніх змін у філософії боротьби зі злочинністю та поліцейської практики є кримінальний (розвідувальний) аналіз.

4Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565 університет має ліцензію щодо здійснення освітньої діяльності за освітнім ступенем «магістр» спеціальності «Системний аналіз» (124) за галуззю знань «Інформаційні технології» (12). Спеціалізація «Кримінальний аналіз».

На сьогодні за ініціативою керівництва Одеського державного університету внутрішніх справ була відкрита перша на теренах України Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу, яка є найбільш адаптованою до завдань, що стоять перед Національною поліцією України.

5Випускники-магістри отримують наступні компетентності:

– знання основ теорії пізнання, методів аналізу, синтезу та моделювання систем і процесів у різних галузях людської діяльності, основних механізмів мислення та логічного виведення;

7-638– знання універсальних і спеціалізованих мов програмування, мов імітаційного моделювання;

– знання сучасних методів математичного моделювання в науці, техніці, промисловості і сільському господарстві, моделювання та дослідження економічних, екологічних та соціальних процесів;

– розробка методів і алгоритмів оптимізації процесів;

– здійснення системного аналізу взаємопов’язаних процесів різної природи, формулювання критеріїв, обмежень та суттєвих факторів при розробленні моделей систем;

– розв’язування задач прогнозування процесів у динамічних системах;

– розробка алгоритмів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

Фахівці даної спеціальності у теперішній час вкрай необхідні на посадах в органах і підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної прикордонної служби України, Міністерства оборони України, Державної фіскальної служби України, Державної міграційної служби України.

Крім цього, випускники-аналітики будуть затребувані для роботи на підприємствах та в організаціях усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних та консалтингових центрах, банківських установах, охоронних структурах, наукових та освітніх закладах, засобах масової інформації тощо.

З питань вступу звертайтеся до Приймальної комісії університету.

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1. Тел. 048-7439017.

Перейти до вмісту