• Українська
  • English
×

Карантинні заходи закінчаться, а знання залишаться назавжди! Час самоосвіти!

Карантин назавжди змінив підходи до навчання. І заклади вищої освіти або еволюціонують, відповідно до викликів сучасності, або втратять власні позиції в освітньому просторі.

1a59ef30-0a02-414e-b8f0-8a572954c9e5Науково-педагогічний склад кафедри криміналістики та психології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, усвідомлюючи нагальну необхідність у саморозвитку, підвищенні кваліфікації та професійному прогресі, з метою збільшення продуктивності своєї праці, пропонує долучитися до можливостей освітніх платформ:

– Prometheus (https://prometheus.org.ua/) – дистанційні курси «Декларуй ДоброЧесно! 2020», «Захист прав людей з інвалідністю», «Діалог та медіація: шлях до порозуміння», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;

da0fe2b4-efd9-4978-92e0-e9cbeccfb1cf– Educational Era (https://www.ed-era.com) – дистанційний курс за підтримки ОБСЄ «Протидія торгівлі людьми в Україні», а також курси «Ефективні комунікації для освітніх працівників», «Європейський механізм захисту прав людини», «Виконавче провадження: поглиблений курс»;

– Coursera (https://www.coursera.org/) – дистанційні курси «Педагогічний дизайн», «Соціальна психологія», «Подумай двічі: як аргументувати та переконувати», «Теорія ігор»;

– Всесвітня організація інтелектуальної власності WIPO (https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=ru) – курси «Інтелектуальна власність. Авторське право. Товарні знаки. Патенти. Промислова власність».

c28e1883-b057-4b10-9473-7958c730ee5aНа вказаних ресурсах більшість курсів для дистанційного навчання є безкоштовними, що дозволяє знайти корисну і цікаву інформацію для курсантів, студентів та слухачів, а також для науково-педагогічного складу університету з юриспруденції, ІТ-безпеки, педагогіки, психології, інтелектуальної власності, соціології, саморозвитку та іншого.

Наведені платформи здатні підвищити загальну ерудицію правоохоронця, що позитивно відобразиться на професійному служінні суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Не втрачайте час – розвивайтеся і навчайтеся в режимі онлайн!