• Українська
  • English
×

Фізичне виховання майбутніх правоохоронців у Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ

2-11Науково-педагогічний склад кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ забезпечує навчальну, виховну, методичну і науково-дослідну роботу з підготовки юристів та працівників Національної поліції зі спеціальностей «Правоохоронна діяльність» й «Право».

Кафедральні традиції закладалися колективом досвідчених викладачів та спеціалістів-практиків протягом більш ніж 40-ка років.

Сьогодні на кафедрі працюють кваліфіковані фахівці з науковими ступенями, вченими та спортивними званнями.

4-65-5Професорсько-викладацький склад кафедри об’єднує загальна справа – підготовка фахівців-правоохоронців та правознавців, що забезпечує професійну готовність поліцейських на рівні сучасних вимог із таких напрямків, як:

1) спеціальна фізична підготовка, що допомагає суттєво підвищити рівень загальної та спеціальної фізичної підготовки правоохоронців, вміло застосовувати заходи фізичного впливу, прийоми самооборони та рукопашного бою в екстремальних ситуаціях при затримці правопорушників та захисту від нападу озброєних злочинців, формувати здатність витримувати значні фізичні та психологічні навантаження під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку та у боротьбі зі злочинністю;

7-62) вогнева підготовка, яка допомагає в засвоєнні курсантами знань з бойових властивостей, матеріальної частини табельної вогнепальної зброї (пістолетів “ПМ”, “Форт-12”, снайперської гвинтівки Драгунова, автомата АКС-74У) та заходів безпеки при користуванні нею; досконалому опануванню навичками стрільби з усіх видів зброї, набуттю досвіду практичних стрільб (в тому числі прийомів та правил швидкісної стрільби, в різних умовах, з різних положень тощо).

8-43) тактико-спеціальна підготовка, алгоритми дій поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності (для первинної профпідготовки курсантів) − сприяє засвоєнню курсантами тактичних прийомів попередження та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень у громадських місцях; підстав та порядку застосування працівниками поліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; тактиці першочергових дій працівника поліції на місці події; порядок перевірки документів та доставлення в поліцію осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення тощо.

9-34) долікарська допомога, домедична підготовка ‒ забезпечує засвоєння правоохоронцями та майбутніми юристами сучасних медичних знань та практичних прийомів надання долікарської допомоги потерпілим, вмінням та навичкам тактично грамотно діяти в екстремальних ситуаціях з порятунку життя та збереження здоров’я громадян.

10-35) безпека життєдіяльності та охорона праці − забезпечує слухачів та студентів фаховими знаннями щодо дій в ускладнених умовах (надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-політичного походження тощо), а також надання допомоги потерпілим чи уникнення ураження від небезпечних факторів під час несення служби (на робочому місці).

6) безпека дорожнього руху, оформлення ДТП, удосконалення навичок водіння автомобілем (первинна профпідготовка курсантів) − забезпечує підготовку поліцейських щодо охорони публічної безпеки на вулично-дорожній мережі, здійснення нагляду за дотриманням громадянами Правил дорожнього руху, підвищення мобільності нарядів патрульної поліції завдяки використанню службового транспорту (легкових автомобілів).

Організація фізичного виховання та спорту в Херсонському факультеті ОДУВС належить до основних завдань та проводиться з метою підвищення рівня фізичної підготовки працівників та курсантів університету, необхідної для виконання оперативно-службових завдань, створення умов для підвищення фізичних якостей кожного правоохоронця.

12-111-2Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки в сучасних умовах успішно вирішує важливі завдання професійної (спеціальної фізичної) підготовки працівників Національної поліції України, науково-педагогічний склад якої представлено трьома кандидатами педагогічних та юридичних наук, доцентами, трьома магістрами фізичного виховання, шістьма майстрами спорту – Ніна Голенко, Андрій Зіньковський, Олександр Каменщик, Павло Луценко, Валерій Григор’єв, Наталія Онопченко (майстер спорту міжнародного класу).

Високий рівень викладання та практичної спрямованості навчання забезпечується запрошенням на заняття спеціалістів-практиків, застосуванням новітніх педагогічних та інформаційних технологій, технологій дистанційного навчання (квестів, ділових ігор, технічних засобів навчання (засобів мультимедійної презентації, відеофільмів, програми контролю якості знань тощо), безпосередньою апробацією сил курсантів та викладачів у спортивних змаганнях з професійно-прикладних видів спорту в обласній студентській Універсіаді серед ЗВО Херсонської області, фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” та інших спортивних турнірах різного рівня.

14-113-1Троє викладачів мають спеціальні звання старшого офіцерського складу поліції, що в цілому відображає специфіку кадрового забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри. Під їх керівництвом в стінах факультету навчаються та тренуються понад 80 першорозрядників та близько 50 осіб, що мають ІІ спортивний розряд.

Для занять спортом є необхідна матеріально-технічна база – стадіон (5250 м²) та три спортивні зали (простора зала для ігрових видів спорту (700 м²), борцівська зала зі сучасним борцівським килимом для занять із рукопашного бою та самбо, для проведення практичних занять зі спеціальної фізичної підготовки та тренувань збірної факультету з боротьби самбо та дзюдо (112 м²), тренажерна зала “Атлант” (72 м²), відкритий літній спортивний майданчик (780 м²), різноманітні сучасні тренажери та спортивний інвентар, стрілецький тир (300 м²) тощо.

16Фізкультурно-масова та оздоровча діяльність у Херсонському факультеті ОДУВС реалізується шляхом проведення та участі курсантів, студентів й викладачів в університетських та факультетських першостях з професійно-прикладних видів спорту; в обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

18-1Відповідно до графіка роботи у Херсонському факультеті функціонує 10 спортивних секцій, зокрема секції з рукопашного бою, волейболу, боротьби самбо та дзюдо, футзалу (футболу), баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики (легкоатлетичний крос), гирьового спорту (пауерліфтингу), шахів, в яких у позаурочний час займаються близько 100 курсантів факультету.

Курсанти і студенти активно беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня, є переможцями та призерами обласних, загальнодержавних та міжнародних турнірів.

19Щорічно викладачами кафедри видаються навчально-методичні розробки та навчальні посібники на допомогу курсантам, студентам та слухачам-працівникам практичних підрозділів Національної поліції, регулярно проводяться науково-практичні семінари та круглі столи, викладачі беруть участь у відомчих вузівських та Всеукраїнських науково-практичних конференціях з відповідної тематики.

20Науково-педагогічний склад кафедри залучає до самостійної наукової діяльності й майбутніх фахівців, результатами діяльності яких є щорічні виступи курсантів та студентів на кафедральних, вузівських, регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Кафедра підтримує співробітництво з спорідненими підрозділами відомчих закладів вищої освіти МВС України.

Науково-педагогічний склад розвиває кращі традиції минулих поколінь працівників кафедри та ветеранів навчального закладу, робить вагомий внесок у почесну справу фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України.