• Українська
  • English
×

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗНАННЯ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НА СТАЖУВАННІ

2-103-7Кафедра оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції є випускаючою кафедрою Одеського державного університету внутрішніх справ. Саме тому в діяльності кафедри, крім теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти, значна увага приділяється практичній складовій, зокрема організації та проведенню стажування курсантів випускних курсів в практичних оперативних підрозділах Національної поліції України.

На теперішній час курсанти випускного курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ проходять стажування у практичних підрозділах на посадах оперуповноважених підрозділів кримінальної поліції. При цьому, безпосереднє керівництво стажуванням від ОДУВС здійснює науково-педагогічний склад кафедри оперативно-розшукової діяльності.

5-54-6Продовжуючи освітній процес, представники кафедри підтримують постійних зворотний зв’язок як з курсантами, так і з їх керівниками стажування від практичних підрозділів, надають методичну допомогу, здійснюють перевірки стану виконання програм стажування.

Необхідно наголосити, що програмою стажування, яка була схвалена керівництвом кримінальної поліції ГУНП в Одеській області, передбачено широке коло напрямів з метою здобуття курсантами практичних навичок. Так, проходячи стажування, курсанти ознайомлюються з організацією роботи та структурою оперативного підрозділу; зі станом оперативної обстановки; з особливостями організації оперативного обслуговування; з правилами єдиного обліку в органах і підрозділах Національної поліції України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події; з організацією роботи щодо оформлення та надання запитів до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи.

6-57-6Майбутні працівники оперативних підрозділів, перебуваючи на посадах під час стажування, вивчають специфіку та особливості порядку ведення оперативно-розшукових справ в практичній діяльності територіального підрозділу; особливості проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій; особливості розкриття злочинів загально-кримінальної спрямованості; особливості застосування тактичних прийомів оперативного супроводження конкретних кримінальних проваджень; специфічні методи організації і проведення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбуття кримінального покарання та безвісно відсутніх осіб. При цьому, курсанти беруть участь у проведенні першочергових оперативно-розшукових заходів на місці події у складі слідчо-оперативних груп; у прийомі заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення; у проведенні оперативно-розшукових заходів тощо.

11-39-3Слід зазначити, що стажування курсантів є складовою частиною процесу підготовки спеціалістів, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня. Метою стажування є закріплення і вдосконалення отриманих курсантами теоретичних знань, формування професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній діяльності. У свою чергу, основними завданнями стажування є закріплення і поглиблення курсантами теоретичних знань, набуття досвіду і необхідних професійних навичок роботи у підрозділах кримінальної поліції.

 10-312-28-5