• Українська
  • English
×

ІНІЦІАТИВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

2-13-1Якісна фахова підготовка сучасних правоохоронців потребує постійного оновлення освітніх програм з урахуванням досягнень науки і техніки, аналізу аналогічних програм провідних зарубіжних закладів вищої освіти.

Вища школа поліції Німеччини (Deutsche Hochschule der Polizei; DHPol) була створена в 2006 році окремим законом землі Північна Рейн-Вестфалія. Цей закон був прийнятий всіма федеральними землями і федеральним урядом в рамках спільної угоди. Університет підпорядкований Міністерству внутрішніх справ і сенаторам внутрішніх справ федеральних земель і федерального уряду.

Акредитація Вищої школи поліції Німеччини Радою з науки 25.01.2013 року стала ще однією віхою на шляху її становлення як закладу вищої освіти.

4-15В 2014 році на посаду Ректора був призначений професор, доктор Ганс-Юрген Ланге. Вже у 2016 році Вища школа поліції Німеччини була включена до переліку закладів вищої освіти, передбаченого Законом «Про вищу освіту землі Північної Рейн-Вестфалії».

У співпраці з Інститутом корпоративних комунікацій Мюнстерського університету прикладних наук було розроблено освітню програму, місію та стратегію розвитку Вищої школи поліції Німеччини.

На сьогодні Вища школа поліції Німеччини здійснює підготовку старших офіцерів поліції і є найважливішою платформою між наукою і практикою.

Як закріплено у статутних документах, метою функціонування Вищої школи поліції Німеччини є підготовка поліції, яка відкрита світу, пов’язана цінностями і усвідомлює свою відповідальність у демократичній державі за свободу, безпеку і громадський порядок.

67Вища школа поліції Німеччини реалізує освітню програму магістерського рівня «Державне управління – управління поліцією». Навчання складається з 16 модулів і двох модулів за вибором здобувачів. Програма навчання охоплює такі навчальні дисципліни: «Управління операціями», «Лідерство в поліції», Ділове адміністрування – державне управління поліцією», «Організаційне управління і управління персоналом в поліції», «Соціальна, професійна та організаційна психологія», «Адміністративна наука з особливим акцентом на політику і суспільство», «Коммунікатівістіка», «Криміналістика», «Кримінологія», «Юриспруденція», «Транспортна наука», «Психологія».

З метою налагодження ділових стосунків, вивчення та врахування досвіду підготовки правоохоронців, зокрема за магістерськими програмами, Одеським державним університетом внутрішніх справ на адресу Вищої школи поліції Німеччини було надіслано офіційне звернення щодо ініціативи міжнародного співробітництва.

Посилання:

Офіційний сайт: https://www.dhpol.de/

Відео: https://www.dhpol.de/videos/Imagefilm_DHPol_fin.mp4

Гарант ОПП
«Правоохоронна діяльність»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
кандидат юридичних наук,
професор                                                                                                Сергій АЛБУЛ

Начальник відділу
міжнародного співробітництва ОДУВС
кандидат педагогічних наук                                                       Алла БОЧЕВАР

Перейти до вмісту