• Українська
  • English
×

ДО УВАГИ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ!

Нагрудный знак ОДУВС ТИСНЕНИЕ(1).cdrКафедрою оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС, в рамках роботи наукового гуртка, спільно з Всеукраїнською асоціацією науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності, здійснюється набір наукових статей та тез курсантів та студентів університету за загальною темою «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України» за напрямами:

2– Проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України;

– Напрями оперативно-розшукової протидії окремим видам злочинів.

Вимоги: Обсяг до 10 стор. формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Назва – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, відомості про наукового керівника; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Матеріали мають містити інформацію виключно відкритого характеру.

54Подані матеріали будуть розглянуті на засіданні кафедри та видані у вигляді збірника наукових праць. Всі матеріали пройдуть рецензування та перевірку на антиплагіат.

Матеріали надавати в електронному вигляді на кафедру ОРД (каб. 317; Албул Сергій Володимирович, Щурат Тарас Григорович).

Термін подання матеріалів – до 01 листопада 2019 р.