• Українська
  • English
×

Дистанційне практичне заняття з іноземної мови

Сьогодні, 10 червня, викладач кафедри мовної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Христина Павлюк провела дистанційне практичне заняття з іноземної мови професійного спрямування зі студентами 1-го курсу 1 та 2 групи факультету №1 ННІПК у формі home reading (домашнього читання).

img_2518img_2519Домашнє читання як форма самостійної роботи у вивченні іноземної  мови  покликане  вирішувати  одне з основних  завдань  педагога  –  виховати  культуру самостійної роботи студента та сформувати навички у  розвитку  різноманітних  мовних  умінь  при опануванні  мовним матеріалом.

Студенти обговорювали відому та багатьох улюблену книгу Дж. К. Ролінґ «Harry Potter and the Chamber of Secrets»  («Гаррі Поттер і таємна кімната»). Після самостійного прочитання перших двох частин роману, студенти виконали ряд вправ на знання граматики, лексики, а також змісту прочитаного тексту.

Головне призначення  домашнього  читання  –  отримання інформації  з  текстів іноземною  мовою. Разом  з цим систематичне і планомірне домашнє читання є  важливим  джерелом  і  засобом  збільшення лексичного  запасу  і  розвитку  навичок  усного мовлення студентів.