• Українська
  • English
×

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

Під такою назвою 27 квітня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбудеться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.

До участі в конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи-практики.

2Метою конференції є дослідження проблем оперативно-розшукової протидії наркозлочинній діяльності та шляхів їх подолання в сучасних умовах.

Напрями роботи конференції:

– проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України;

– напрями оперативно-розшукової протидії наркозлочинності;

– актуальні проблеми підготовки працівників підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції.

3За результатами роботи конференції збірник доповідей і тез буде розміщений на офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ. Електронний варіант збірника матеріалів буде надісланий авторам.

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи практичних питань та мати зв’язок із тематикою конференції. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки. Всі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається в алфавітному порядку.

Матеріали для участі в конференції необхідно надсилати на електронну адресу пошти оргкомітету: ordodessa@ukr.net з позначкою (на Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності»).

Оргкомітет конференції не редагує матеріали, але залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(097) 012-98-70 – викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності к.ю.н. Щурат Тарас Григорович;

(048) 709-50-88 – відділ організації наукової роботи ОДУВС.

Участь в конференції є безкоштовною.

Перейти до вмісту