• Українська
  • English
×

Міжвузівська науково-практична (заочна) конференція, присвячена Міжнародному дню англійської мови в ООН

Сьогодні, 11 травня, в Одеському державному університеті внутрішніх справ кафедрою мовної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності була проведена Міжвузівська науково-практична (заочна) конференція «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів», присвячена Міжнародному дню англійської мови в ООН.

До роботи конференції долучились науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ, Херсонського факультету ОДУВС, Львівського державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Донецького державного університету внутрішніх справ, Державного університету «Одеська політехніка», Уманського національного університету садівництва, Міжнародного гуманітарного університету.

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся проректор університету доктор юридичних наук, професор Максим Корнієнко, який наголосив на необхідності підвищення рівня комунікативної культури практичних працівників правоохоронних органів, курсантів і слухачів закладів вищої освіти системи МВС, на формуванні в них умінь і навичок встановлення конструктивних взаємин з різними категоріями громадян, також й іноземною мовою.

Доповіді учасників були присвячені актуальним питанням англійської правничої термінології, проблемам комунікації іноземною мовою в правоохоронній діяльності, розвитку мови в сучасних реаліях.

За результатами роботи конференції сформовано збірник тез доповідей учасників.

Перейти до вмісту