• Українська
  • English
×

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Професійне виконання функціональних обов’язків майбутніми працівниками Національної поліції України багато в чому залежить від опанування теоретичними знаннями та практичними навичками.

З метою якісного забезпечення освітнього процесу науково-педагогічним складом кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції протягом 2021 року підготовлено цілу низку видань для забезпечення освітнього процесу.

Для випускників закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України, що готують поліцейських, навчальна дисципліна «Оперативно-розшукова діяльність» є однією з фахових, на якій фактично базується практична діяльність майбутніх працівників оперативних підрозділів Національної поліції України.

З метою забезпечення набуття здобувачами вищої освіти необхідних теоретичних знань та практичних навичок з навчальних дисциплін кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції науково-педагогічним складом у 2021 році підготовлено, у тому числі у співавторстві, наступні видання:

– Оперативно-розшукова протидія злочинам проти власності туристів в Україні: монографія / С.В. Албул, В.В. Аброськін, М.О. Волошина, К.М. Манойленко; За заг. ред. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2021. 178 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

– Методичні рекомендації з оформлення окремих документів за заявою про кримінальне правопорушення: практичний посібник / уклад. С.В. Албул. Одеса: ОДУВС, 2021. 24 с.

– Організаційно-тактичні засади оперативної установки: навчальний посібник / С. В. Албул, М. О. Волошина, С. В. Пеньков. Дніпро: ДДУВС, 2021. 168 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

– Контрольована та оперативна закупка, контрольована поставка: організація і тактика проведення: навчальний посібник./ С.В. Пеньков, С.В. Албул, М.О. Волошина, В. Г. Олексенко.  Дніпро: ДДУВС, 2021. 172 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

– Негласні слідчі (розшукові) дії: науково-практичний посібник / С.В. Албул, С.А. Дроботов, Д.М. Павлов; за заг. ред. С.А. Дроботова. К.: Інститут УДО України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2021. 472 с.

– Справа контрольно-спостережного провадження: практичний посібник / уклад. С. В. Албул, О. О. Ганжа, С. О. Єгоров, Є. В. Поляков, Т. Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2021. 48 с.

– Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 29 жовтня 2021 р.). Одеса: ОДУВС, 2021. 215 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

– Оперативно-розшукова протидія кишеньковим крадіжкам: монографія / Єгоров С.О., Стащак М.В., Шендрик В.В. Харків: ХНУВС, 2021. 230 с.

– Агентурна робота оперативних підрозділів Національної поліції України: навчальний посібник / С.В. Албул, С. О. Єгоров, Є. В. Поляков, Т. Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2021. 128 с.

– Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні / за загальною редакцією д.ю.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Чернявського С. С. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2021. 1292 с. (Співавтори: Албул С.В., Єгоров С.О.).

У 2021 році науковці кафедри ОРД ФПФПКП стали авторами та співавторами:

– 14 наукових статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, чотири з яких у зарубіжних виданнях, що індексуються у науковометричних базах SCOPUS та Web of Science;

– 29 тез наукових доповідей;

– 27 публікацій в мережі Інтернет.

Примірники вказаних видань поповнили фонди загальної та спеціальної бібліотек Одеського державного університету внутрішніх справ, Херсонського факультету вишу та Одеського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції». У свою чергу, електронні варіанти завантажені до Електронного репозитарію наукових публікацій ОДУВС.

 

Перейти до вмісту