• Українська
  • English
×

ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ: НОВЕЛИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

17 грудня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1986IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки» (далі – Закон). Вже 05 січня 2022 року цей Закон було підписано Президентом України.

Закон передбачає внесення певних змін та доповнень до чинного законодавства, зокрема до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність». Слід зазначити, що відповідні положення вказаного Закону стосуються і закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України. Розглянемо деякі з них.

Відповідно до Закону заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання – це заклад вищої освіти державної форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах середнього та вищого складу Національної поліції України, начальницького складу з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

Державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання мають право своїми нормативно-правовими актами встановлювати особливі вимоги щодо:
1) управління закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання та організації освітнього процесу в них;
2) діяльності та повноважень органів управління і громадського самоврядування у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
3) кандидатів на посади керівників (заступників керівників) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, їх структурних підрозділів;
4) призначення та звільнення з посад керівників (заступників керівників) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, їх структурних підрозділів;
5) додаткових до визначених стандартами вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання за відповідними освітніми програмами, порядку розроблення та затвердження освітніх програм у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
6) формування переліку спеціалізацій підготовки здобувачів спеціалізованої освіти у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
7) кандидатів на посади педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників та конкурсного відбору на посади педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
8) реалізації прав і обов’язків педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників та осіб, які навчаються у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
9) відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів), докторантів, які навчаються у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
10) підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в ад’юнктурі (аспірантурі) та докторантурі у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
11) нормативів чисельності курсантів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів), які навчаються у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
12) порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;
13) формування індивідуальних навчальних планів та індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти;
14) практичної підготовки осіб, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання.

Особливості повноважень та обов’язків керівника закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання визначаються державним органом, до сфери управління якого належить відповідний заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Перелік інформації про заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, що підлягає розміщенню на веб-сайтах, визначається державними органами, до сфери управління яких вони належать, з урахуванням вимог законодавства з питань інформації з обмеженим доступом.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

З повним текстом Закону можна ознайомитися за посиланням:
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72182

Професор кафедри
ОРД ФПФПКП ОДУВС
кандидат юридичних наук, професор                                                                                                                                     Сергій АЛБУЛ

Перейти до вмісту