• Українська
  • English
×

В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАПЛАНОВАНО ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ З МЕТОЮ ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2021 № 1446 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» в університеті було утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.026 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вдовиченка Олексія Маратовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Голова ради:

  1. Калаянов Дмитро Петрович, доктор юридичних наук, професор, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Рецензенти:

  1. Денисова Аліна Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.
  2. Пишна Алла Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Опоненти:

  1. Кісіль Зоряна Романівна, доктор юридичних наук, професор, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України.
  2. Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Науковий керівник – Кузніченко Оксана Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри цивільного та трудового права юридичного факультету Одеського національного морського університету.

Тема дисертації: «Організаційно-правові засади забезпечення громадського порядку органами місцевого самоврядування» (спецтема).

З дисертацією можна ознайомитись у спеціальній бібліотеці Одеського державного університету внутрішніх справ за адресою: 65014, м.  Одеса, вул. Успенська, 1.

Захист дисертації відбудеться: 20 травня 2022 року о 10.00 год в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).

Перейти до вмісту