• Українська
  • English
×

Бінарне заняття за участю психолога Приморського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області

Долучаючись до Всесвітньої акції «16 днів проти насильства», доцент кафедри кримінального права та кримінології кандидат юридичних наук, доцент Людмила Кулик провела бінарне заняття у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» із залученням психолога Приморського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області Романа Асєєва.

Заняття було присвячене поняттю, ознакам та видам домашнього насильства, особливостям його виявлення, профілактиці та запобіганню. Значна увага приділялася ролі органів Національної поліції у протидії цьому небезпечному соціальному явищу та у виявленні фактів домашнього насильства.

Під час заняття Роман Асєєв використовував презентаційні матеріали та надавав слухачам практичні завдання для вирішення. Активна форма роботи, зворотній зв’язок з аудиторією підвищували сприйняття наданих матеріалів та сприяли засвоєнню основних аспектів, на яких наголошував доповідач.

На занятті були присутні завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Віктор Конопельський та професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, доцент Дар’я Балобанова, яка перебуває в університеті за програмою академічної мобільності.

 

Перейти до вмісту