• Українська
  • English
×

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На виконання положень пп. 4 п. 37 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 461, п. 7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 р. № 6(23), Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 грудня 2021 року № 2106-Е призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» за другим рівнем вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

До складу експертної групи увійшли:

КРАСНИЦЬКИЙ Іван Васильович, кандидат юридичних наук, професор (Львівський державний університет внутрішніх справ) – керівник експертної групи;

РЕКУНЕНКО Тетяна Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент (Донецький державний університет внутрішніх справ);

КРЕМОВА Дар’я Сергіївна, здобувач вищої освіти (Запорізький національний університет).

Строк роботи експертної групи – з 10 по 12 січня 2022 року включно.

Строк подання проєкту звіту експертної групи до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – до 19 січня 2022 року включно.

Строк подання звіту експертної групи до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – до 28 січня 2022 року включно.

Перейти до вмісту