Кафедра цивільно-правових дисциплін

img_20170629_155143

Історія кафедри розпочинається зі створення 3 грудня 1999 року наказом МВС України № 940 кафедри цивільного та трудового права. У 2007 році кафедра була реорганізована у кафедру цивільного права та процесу, а у 2013 році — у кафедру цивільно-правових дисциплін. Вона є випускаючою при підготовці юристів за господарсько-правовою спеціалізацією.

У різні роки на кафедрі працювали: д.ю.н., професор О.О. Погрібний, д.п.н., професор Г.Х. Яворська, к.ю.н., доцент І.Л. Кострицький, к.ю.н., доцент О.М. Пащенко, к.ю.н., доцент В.І. Дришлюк, к.ю.н. І.Г. Булах, к.ю.н. А.В. Журавель, к.ю.н., доцент П.В. Берназ, к.ю.н. Маєвська А.В., к.ю.н., доцент Кісель В.Й. та ін.

З моменту заснування до 2012 року кафедру очолював професор Резніченко Семен Васильович, а з лютого того ж року на посаду начальника кафедри призначений доцент Маковій Віктор Петрович.

В умовах реформування правоохоронних органів, де основним функціональним призначенням діяльності поліції стає сервісне обслуговування громадян, зміщується акцент співвідношення правової регламентації публічного та приватного інтересів, що стає поштовхом до більш прискіпливого вивчення блоку навчальних дисциплін про приватне право. Саме на кафедру покладено завдання забезпечити вивчення приватно-правових галузей права, які закладають фундамент у базову підготовку фахівців-юристів найвищого ґатунку.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: цивільне та сімейне право, цивільний процес, житлове право, актуальні питання права інтелектуальної власності, актуальні проблеми цивільного права та цивільного процесу, трудове право, господарське право, актуальні проблеми цивільного судочинства, актуальні проблеми цивільного та сімейного права, актуальні проблеми сімейного права, право інтелектуальної власності, захист інтелектуальної власності в Україні, деліктні зобов’язання, земельне та екологічне право.

 

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел:  (097) 343-43-99

E-mail: cpd_oduvs@i.ua