Видання кафедри

 

  • Основи гірської підготовки  для працівників спеціальних підрозділів/ Сягровець В.А. ОДУВС – Одеса : ОДУВС, 2012 р. – 40 с
  • Профілактика тероризму на залізничному транспорті: навчальний посіб./уклад. Поляков Є.В., Савочкін Д.С., Ульянов О.І., Дубко Ю.В., Ніколаєв О.Т. – Одеса:ОДУВС, 2012-148 с.
  • Основи спеціальної підготовки: навчальний посібник в 3 частинах: Ч.IІІ./ За заг. О.С. Геращенко, І.В. Єроцька, О.М. Цильмак, В.А. Сягровець– Одеса, ОДУВС, 2013. – 218 с.
  • Методичні матеріали для самостійної роботи курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ С.В. Жуковський-Одеса: ОДУВС, 2013.
  • Тактико-спеціальна підготовка: навч.-метод. Посібник/Л.І. Аркуша, А.Ю. Журавльов, Р.В. Мукоїда, В.А. Сягровець, А.О. Шелехов, О.А. Веліонта та ін.; Національний університету “Одеська юридична академія”.-Одеса: Фенікс, 213-96 с.
  • Тактика силових дій працівників ОВС під час припинення групових порушень громадського порядку та ліквідації масових заворушень: методичні рекомендації з навчальної дисципліни тактико-спеціальна підготовка/уклад.: Є.Ф. Бахчеван, В.С. Бутенко, О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв-Одеса: ОДУВС, 2014.- 48с.
  • Довідник з Вогневої підготовки: навчально методичний посібник з навчальноїдисципліни вогнева підготовка / уклад. О.С. Геращенко, О.Т. Ніколаєв, Є.Ф. Бахчеван, О.Ю. Конєв, В.С. Трояновський. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 134 с.
  • Навчально-методичний посібникВогнева підготовка в питаннях та відповідях : навчально-методичний посібник – Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т., Конєв О.Ю., Бахчеван Є.Ф., Трояновський В.С., Пригодська Ю.В., Квітка Л.А. Одеса : ОДУВС, 2015. – 185 с.
  • Навчально-методичний посібникКримінально-правова характеристика терористичного акту та злочинів терористичної спрямованості на транспорті : навчально-методчний посібник/ Ніколаєв О.Т., Загороднюк С.О., Геращенко О.С. – Одеса : ОДУВС, 2015. -. 115 с.

 captiosto go russia