Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету

Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ створена в 2015 році і є навчально-науковим структурним його підрозділом.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальну, виховну, методичну і науково-дослідну роботу з підготовки юристів (працівників Національної поліції) зі спеціальностей «Правоохоронна діяльність» та «Правознавство».

Основні завдання кафедри:

− організація і здійснення підготовки фахівців з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою;

− проведення наукових досліджень за профілем кафедри;

− надання методичної допомоги керівництву факультету та адміністративно-командному складу курсів в організації та проведенні виховної роботи зі слухачами, курсантами і студентами.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін:

− Фізична підготовка;

− Фізичне виховання;

− Вогнева підготовка;

− Тактико-спеціальна підготовка;

− Долікарська допомога.

Контакти:

м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1

Тел: (0552) 33-40-45

Е-mail: Vajda2015@ukr.net