Кафедра трудового, земельного та екологічного права

1424681642_7-1

Кафедру було створено відповідно до наказу МВС України від 8 квітня 2006 р. № 350, шляхом поділу кафедри цивільного та трудового права. У витоків створення кафедри стояв заслужений діяч науки і техніки України, академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор О.О. Погрібний, який був і назавжди залишився для нас висококваліфікованим, мудрим і талановитим вчителем і науковим працівником, що присвятив все своє життя служінню науці, вихованню студентів і молодих вчених. З 2006 року кафедру очолює к.ю.н., доцент О.М. Пащенко.

На нових методологічних і методичних засадах науково-педагогічний склад кафедри бере участь у підготовці фахівців освітніх ступенів “бакалавр” і “магістр” за господарсько-правовою спеціалізацією.

Сучасний склад кафедри – це колектив однодумців, спеціалістів з вищою юридичною освітою, більша частина яких має багаторічний досвід наукової і практичної роботи.

У різні роки на кафедрі працювали: кандидати юридичних наук Бондар Л.О., Курзова В.В., Скоробагатько А.В.

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: трудове право, право соціального забезпечення, земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право та спецкурси, правове регулювання управління у сфері використання та охорони земель і актуальні проблеми трудового законодавства України. Науково-педагогічний склад кафедри здійснює керівництво підготовкою дипломних робіт, а також бере участь в роботі Екзаменаційних комісій з державної атестації здобувачів вищої освіти.

За період діяльності кафедри видано цілу низку монографій, підручників, інших наукових та навчально-методичних праць.

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел: (048) 794-77-00

E-mail: kafedra-spd@ukr.net