Наукова діяльність

Наукові заходи

Пояснювальна записка до звіту про виконання науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ за 2019 рік

 

Завідувач кафедри Ісмайлов К.Ю.:

Ісмайлов К.Ю. Новаційні концепції в теорії інформаційних правовідносин як джерела права / К.Ю. Ісмайлов // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 2. – С. 67-70.

Ісмайлов К.Ю. Інноваційні джерела в теорії інформаційного права / К.Ю. Ісмайлов // Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. – С. 253-258.

Ісмайлов К.Ю. Навчально-наукові установи Національної поліції в забезпеченні стратегії кібербезпеки України: фундаментально правові аспекти / К.Ю. Ісмайлов //  Centre for European Reforms Studies. – 2016. №2.

Ісмайлов К.Ю. Прорахунки в інформаційно-правовій підготовці фахівців / К.Ю. Ісмайлов // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 березня 2016 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутріщніх справ, 2016. – С. 215-216.

Ісмайлов К.Ю. Кримінальна розвідка з відкритих джерел як інструмент збирання оперативної інформації / К.Ю. Ісмайлов // Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутріщніх справ, 2016. – С. 84-87.

Ісмайлов К.Ю. Деякі питання організації функціонування системи інформаційної безпеки банківських установ / К.Ю. Ісмайлов, О.В. Васильчук // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – С. 130-134.

Ісмайлов К.Ю. Деякі питання організації виховної роботи серед майбутніх правоохоронців / К.Ю. Ісмайлов // Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут внутрішніх справ, 2016.  – С. 112-114.

Ісмайлов К.Ю. Забезпечення безпеки банківської діяльності на основі використання інформаційних технологій / К.Ю. Ісмайлов, О.В. Васильчук // центр наукових публікацій «Велес»: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції: «Інноваційні підходи і сучасна наука», 3 частина м. Київ: збірник статей. – К.: Центр наукових публікацій, 2016.  – С . 53-56.

Ісмайлов К.Ю. Актуальні питання інформаційно-технологічної підготовки майбутніх фахівців правоохоронної сфери у ВНЗ з особливими умовами навчання / К.Ю. Ісмайлов, О.В. Косаревська // Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції (м. Коблево, ) – МТУ МП. 2016. – с. 37-39.

 

Професор кафедри Грохольський В.Л.

Міграційне право України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук В.В. Ковальської. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. – 476 с.

Грохольський В.Л. Кримінологічні засади запобігання організованій злочинності в сучасних умовах / В.Л. Грохольський // Південноукраїнський правничий часопис. – ОДУВС, 2015. – № 4.

Грохольський В.Л. Співпраця національної поліції з населенням – запорука розбудови демократичної правової держави  / В.Л. Грохольський // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 березня 2016 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2016. – С. 179-180.

Грохольський В.Л. Актуальні питання запобігання правопорушенням на місцевому рівні в сучасних умовах / В.Л. Грохольський // Південноукраїнський правничий часопис. – ОДУВС, 2016. – № 1.

Професор кафедри Форос Г.В.

Форос Г.В. Правове регулювання у сфері персональних даних / Г.В. Форос  // Південноукраїнський правничий часопис. – ОДУВС, 2015. – № 4.

Форос Г.В. Інформація в діяльності правоохоронних органів / Г.В. Форос // Матеріали VIII МНПК «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави». – ОДУВС (25.05.2016).

Форос Г.В. Службова інформація як різновид інформації / Г.В. Форос, Д.С. Попряга // Матеріали МНПК «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави». – ОДУВС. 2016 . – с. 273-274.

Форос Г.В. Щодо забезпечення інформаційної безпеки правоохоронними органами України / Г.В. Форос,  В.С. Постоварова // Матеріали МНПК, «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави». – ОДУВС. 2016. – с. 274-275.

 

Професор кафедри Балтовський О.А.

Балтовский А.А. Методология синтеза рациональной информационной структуры подразделения в условиях функционирования АСУ / А.А. Балтовский, А.И. Сифоров // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 березня 2016 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутріщніх справ, 2016. – С. 138-139.

Доцент кафедри Косаревська О.В.

Косаревська О.В. Актуальні проблеми підготовки правоохоронців нової формації за європейськими стандартами / О.В. Косаревська //  Матеріали МНПК «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави». –  ОДУВС. 2016 –  С. 219 – 220.

Косаревська О.В. Науково-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу у ВНЗ із специфічними умовами навчання по підготовці фахівця-правоохоронця нової формації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки». – ДЮІ. – 2016. С. 269-271.

Косаревська О.В. Сучасні підходи адвокатури для захисту законних інтересів і прав особи і громадянина у світлі євроінтеграції // Збірник наук праць «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» Донецький юридичний інститут, №3, 2016. (м. Кривий Ріг).

Косаревська О.В. Елементи прецедентного права в діяльності українських адвокатів / О.В. Косаревська,  М.Ю. Андреєв // Матеріалів НПК «Актуальні питання приватного та публічного права в правоохоронній та правозахисній діяльності». – ОДУВС.2016. – С. 205 – 209.

Косаревська О.В. Окремі питання діяльності правоохоронних органів у сфері економічної безпеки / О.В. Косаревська,  С. Шутило // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання приватного та публічного права в правоохоронній та правозахисній діяльності». – ОДУВС. – 2016. – С. 209–212.

Косаревська О.В. Роль інформаційно-комунікативних технологій у підготовці «інтегрованого правоохоронця» у ВНЗ із специфічними умовами навчання / О.В. Косаревська,   С. Шутило, О.І. Новіцький // Матеріали МНПК «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки».  – С. 323-325.

Косаревська О.В. Деякі питання діяльності правоохоронних органів України у сфері інформаційної безпеки держави / О.В. Косаревська, О.І. Новіцький // Матеріали МНПК «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави». – ОДУВС. 2016. – С. 268–269.

Доцент кафедри Пядишев В.Г.

Пядишев В.Г. Міжнародно-правові аспекти подолання терроризму в зонах міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки / В.Г. Пядишев // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 березня 2016 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутріщніх справ, 2016. – С. 93-94.

 

Доцент кафедри  Веселова Л.Ю.

Веселова Л.Ю. Вдосконалення адміністративного законодавства в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: фото- та відеофіксація порушень / Л.Ю. Веселова // Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху: матеріали круглого столу (м. Кривий Ріг, 20 травня 2016 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут внутрішніх справ, 2016. –  С. 35-38.

Веселова Л.Ю. Сучасні методи навчання у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання в умовах реформування вищої освіти / Л.Ю.  Веселова // Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут внутрішніх справ, 2016.

Доцент кафедри Ісаенко М.М.

Ісаєнко М.М., Роль християнської традиції в українському державо-творчому процесі  / М.М. Ісаєнко // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 березня 2016 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутріщніх справ, 2016.

Ісаєнко М.М. Державотворча домінанта в національній духовно- інтелектуальній трансцендентності: кілька рефлексій з приводу минулого та міркувань на перспективу / М.М. Ісаєнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. 64/ Під. Ред. Воронкової; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 60-69.

Ісаєнко М.М. Вітчизняне державотворення в філософсько-українознавчому аспекті / М.М. Ісаєнко // «Дні науки філософського факультету – 2016»: Матеріали Міжн. наук. конф. (м. Київ, 20-21 квітня 2016 р.). – К.: Видавничо–поліграфічний цент «Київський університет», 2016. – С. 185-186.

 приват24 oldсбербанк cib вадим логофет