Кафедра мовної підготовки

dsc_0568

Кафедра мовної підготовки була створена у 2019 році для забезпечення викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) професійного спрямування, української мови професійного спрямування, латинської мови, мови ділових паперів, української наукової мови, юридичного документознавства.

Поставлена мета досягається впровадженням в освітній процес інноваційних технологій навчання, що ґрунтуються на сучасних наукових дослідженнях у сфері філології і методики вивчення мов.

Процес викладання здійснюється на засадах компетентнісного підходу відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та рекомендацій науковців щодо введення якісних змін у навчальний процес за результатами проведених мовних тренінгів. Науково-педагогічний склад кафедри насамперед звертає увагу на формування україномовної та іншомовної компетенцій, зокрема засвоєння мовного матеріалу, розширення словникового запасу загальновживаної та спеціальної лексики; формування психолінгвістичної готовності й підвищення мотивації до навчальної та майбутньої професійної діяльності рідною та іноземними мовами, а також на розвиток креативності, критичного мислення і вміння працювати в команді для спілкування з представниками різних культур.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свій рівень педагогічної майстерності, систематично проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах, а також відвідують методичні семінари.

Із метою формування професійної іншомовної компетентності, активізації навчально-пізнавальної діяльності та підвищення мотивації й стійкого інтересу майбутніх правоохоронців до вивчення іноземної мови кафедрою проводяться олімпіади з іноземних мов серед курсантів та студентів.

На кафедрі функціонують курсантсько-студентські наукові гуртки: «Fascinating English» (керівник Драпалюк К.І.), «Die Modernе Deutsche Sprache» (керівник Бочевар А.Г.)  та «Джерело» (керівник Тягнирядно Є.В.). На засіданнях гуртків здобувачі вищої освіти поглиблюють свої знання з іноземної мови, готують доповіді, тези та презентації для виступів на конференціях, круглих столах, інших наукових заходах, використовують наукові розвідки іноземними мовами в написанні курсових та дипломних робіт.

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел:  (048) 798-50-91

E-mail: magistra2008@ukr.net

обслуживание сайталобановский александр биография