Кафедра іноземних мов

img_7944

Кафедра іноземних мов була створена у 2002 році.

З моменту створення на кафедрі викладалися англійська, німецька  мови. Кафедрою проводиться підготовка і прийом кандидатських іспитів з іноземних мов, вступних іспитів до аспірантури й магістратури.

Кафедра приділяє велику увагу оптимізації та інтенсифікації навчального процесу за рахунок якомога ширшого використання інноваційних технологій, наукового підходу до оптимізації навчання іноземних мов, активізації позааудиторної роботи зі студентами, використання новітніх високоякісних навчально-методичних матеріалів, комунікативної та професійної спрямованості всього навчального процесу.

Значна увага на кафедрі приділяється підвищенню кваліфікації викладачів та їх професійному самовдосконаленню. Про це свідчать вже традиційні науково-методичні семінари з актуальних питань наукової та методичної роботи. Кафедра веде науково-дослідну роботу за наступними напрямками: проблеми мовленнєвої підготовки, когнітивна та дискурсивна лінгвістика, методика навчання іноземних мов.  Науковці та викладачі кафедри активно приймають участь у виданні фахових статей та тез. Понад 50 наукових праць було видано за останній період; були проведені круглі столи за темами«Лінгвоетичні особливості навчання іноземній мові працівників ОВС», «Сучасний освітній проект України як пріоритет глобалізуючого простору» та «Європейський мовний аспект: історія та сучасний стан». В круглих столах приймали участь не тільки  науковці та викладачі кафедри іноземних мов ОДУВС, а також науковці інших ЗВО: Одеський національний університет  ім. І.І. Мечникова, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський державний екологічний університет, з якими кафедра іноземних мов надалі підтримує наукові зв’язки. Триває постійний обмін досвідом з провідними навчальними закладами (Львівський державний університет внутрішніх справ, Одеський національний університет  ім.  І. І. Мечникова, Харківський національний університет внутрішніх справ).

 

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел:  (048)734-51-74

E-mail: k.inoz.m@email.ua