Кафедра конституційного та міжнародного права

Кафедра конституційного та міжнародного права є структурним підрозділом факультету № 1 ОДУВС та проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність» і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих спеціалістів юридичного профілю.

Діяльність кафедри спрямована на забезпечення викладання фундаментальних і професійно орієнтуючих юридичних дисциплін:

 •  «Конституційне право України»;
 • «Актуальні проблеми конституційного права України»;
 • «Державне право зарубіжних країн»;
 •  «Міжнародне право»;
 •  «Актуальні проблеми міжнародного приватного права»;
 •  «Право Європейського Союзу»;
 • «Муніципальне право»;
 • «Міжнародно-правові стандарти прав і свобод людини і громадянина».

Основні завдання кафедри полягають:

 1. в організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу із державно-правових навчальних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 2. у виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
 3. у забезпеченні організаційної та проведенні виховної роботи зі студентами і слухачами.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції  теоретичного навчання і практичної підготовки, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі діє науковий студентський гурток «Конституціоналіст», діяльність якого спрямована на формування навичок науково-дослідної роботи, розширення кола наукових інтересів і підвищення рівня професійної підготовки студентів. У межах кафедральної науково-дослідної теми  «Взаємодія і взаємовплив  національного конституційного та міжнародного права» членами гуртка, під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри, здійснюється наукова робота, що полягає у підготовці наукових статей та участі у наукових конференціях.

как правильно подобрать цвет волосseo самара