Інші контакти

 

Відділ режимно-секретного та документального забезпечення (048) 702-50-61
Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю (048) 702-50-62
Відділ юридичного забезпечення (048) 702-50-54
Відділ матеріального забезпечення (048) 779-50-20
Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (048) 704-50-37
Для довідок про оплату за навчання:
Контракт (048)798-50-58
Бюджет (048)736-50-57
Відділення зв’язків з громадськістю (048) 709-50-66
Відділ міжнародного співробітництва (048)709-50-66
Навчально-методичний відділ (048) 779-48-29
Загальна бібліотека (048) 709-50-86
Відділ організації наукової роботи (048) 709-50-88
Відділ післядипломної освіти (048) 702-50-68
Редакційно-видавничий відділ  (048) 709-50-29
Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення (099) 706-00-70
Кафедра спеціальної фізичної підготовки (048) 734-93-47
Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін (093) 914-40-48
Кафедра українознавства (048) 734-51-73
Кафедра іноземних мов (048) 734-51-74
Факультет №1 (094) 480-98-51
Кафедра оперативно-розшукової діяльності (094) 480-98-51
Кафедра кримінального права та кримінології (048) 798-93-35
Кафедра теорії та історії держави і права (050) 942-42-48
Факультет №2 (048) 799-72-27
Кафедра адміністративного права та процесу (048) 700-35-21
Кафедра адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки (048) 798-37-66
Кафедра цивільно-правових дисциплін (097) 045-87-61
Факультет №3 (048) 779-48-42
Кафедра кримінального процесу (063) 771-78-83
Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії (050) 941-64-14
Кафедра психології та педагогіки (048) 703-03-90
Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання (048) 716-11-54
Факультет №1 ННІЗДН (за державним замовленням) (048)778-63-82
Факультет №2 ННІЗДН (за кошти фізичних та юридичних осіб) (048)716-11-54
Факультет №4 (048)779-48-78
Кафедра державно-правових дисципін (048)743-60-59
Кафедра господарсько-правових дисциплін
Кафедра соціально-правових дисциплін (048) 794-77-00
Докторантура та аспірантура (066) 912-30-03
Відділ післядипломної освіти (048) 795-37-24
Відділ кадрового забезпечення (048) 725-15-15
Відділення роботи із студентами (048) 779-48-66
Відділення психологічного забезпечення (048) 779-49-35
Херсонський факультет (чергова частина) (055) 239-50-92
Навчально-методичний відділ ХФ (055)239-51-00
Кафедра загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін ХФ (050) 66-797-00
Кафедра професійних та спеціальних дисциплін ХФ  (055) 233-40-45
Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки ХФ  (055) 233-40-45