ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТА

photo_2021-10-19_10-54-58

Гарант освітньої (професійної) програми «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальностю 262 «Правоохоронна діяльність»

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

КОРНІЄНКО Максим Вікторович, доктор юридичних наук, професор. Завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ. Підполковник поліції.

 

Контактна інформація:

Е-mail: oduvs2015@ukr.net

Тел.: +380687007077

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oPXRwNcAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6420-6169

 

Основна інформація

У 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України і отримав вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр. Спеціальність за освітою: правознавство.

Науковий ступінь та вчене звання:

 1. Захистив дисертацію за спеціальністю 00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність за темою: «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО ДІТЕЙ» та здобув науковий ступінь «ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК» на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року отримав диплом ДД№009784.
 2. 09 лютого 2021 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України АП №002504 присвоєно вчене звання «ПРОФЕСОРА» кафедри адміністративної діяльності поліції.

Науково-педагогічні здобутки:

 1. Входить до персонального складу науково-методичної комісії (підкомісії) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, з воєнних наук та цивільної безпеки (зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»);
 2. Нагороджений дипломами «Кращий науковець 2019», «Кращий науковець 2020» Одеського державного університету внутрішніх справ за перемогу у номінації «науковець року»;
 3. Загальний науково – педагогічний стаж 11 років;
 4. Опубліковано більш ніж 190 публікацію, 5 публікації у періодичних виданнях які включено до наукометричної бази Scopus та Web of Science, 40 праць навчально-методичного характеру;
 5. Приймає участь у роботі в редакційних колегій навчальних закладів;
 6. Приймає участь у роботі організаційних комітетів журі Всеукраїнських олімпіад;
 7. Сфери наукового інтересу це «Захист та дотримання прав людини в діяльності органів Національної поліції», «Поліцейська діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції», «Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством».

Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Сертифікований тренер «З профілактики розповсюдження наркотичних проблем для персоналу вищих навчальних закладів» у рамках проекту Всеукраїнської наркологічної асоціації з 2003 року; тренер з питань «Роботи поліції з громадськістю» у рамках проекту Консультативної місії Європейського союзу з 2016 року; тренер «З виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій» у рамках проекту «Посилення кримінального переслідування торгівлі людьми з використанням інформаційних технологій в Україні» з 2017 року; сертифікований тренер «З питань протидії та попередження домашнього насильства» в рамках підготовки мобільних груп ПОЛІНА з реагування та запобігання домашньому насильству з 2018 року; як тренер приймав участь у тренінгу для тренерів в межах проекту «Розбудова потенціалу поліції для забезпечення прав та якнайкращих інтересів дитини» з 2018 року; отримав сертифікат про проходження повного курсу на базі Одеського державного університету внутрішніх справ з питань підготовки медіаторів за навчальною програмою «Медіації» у 2019 році.

Приймає систематично участь у підвищенні кваліфікації: за останній час приймав участь у тренінгу «З реагування на звернення осіб, постраждалих від домашнього насильства» в рамках пілотного проекту ПОЛІНА Національної поліції України у 2017 році; отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації «Методика та методи викладання економіко-правових дисциплін у вищій школі», видане Одеським національним університетом імені Мечникова у 2017 році; приймав участь у тренінгу «Ризик та вразливість: правоохоронна діяльність у відношенні до ключових груп населення та захист прав людини» у 2018 року; отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі інституту післядипломної освіти НАВС для працівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС України, з питань запобігання і протидії корупції у 2018 році; отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму у 2019 році; приймав участь у міжнародному обміну досвідом поліцейськими по програмі CEPOL в Латвії 2019 році; пройшов Міжнародне стажування у Варненському свободном університеті Болгарія у 2019 році; пройшов Міжнародне стажування у Хорватії місто Пула 2020 рік.

Практичний досвід роботи у правоохоронних органах на різних посадах близько 10 років. Обіймав посади починаючи від оперуповноваженого карного розшуку, оперуповноважений сектора боротьби з економічною злочинністю також сектора громадської безпеки, начальника сектору дільничних інспекторів, заступника начальника відділення територіального підрозділу. З 2009 року займався науково-педагогічною діяльністю в Одеському державному університеті внутрішніх справ та обіймав посади доцента кафедри, професора кафедри на сьогоднішній день завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції.

Приймає участь у міжнародних проектах:

 1. Координатор проекту ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Допомога в інституціоналізації покращеного навчання Національної поліції України»;
 2. Координатор проекту ООН (ЮНІСЕФ) в рамках проекту «Розбудова потенціалу поліції для забезпечення прав та якнайкращих інтересів дитини»;
 3. Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках «Пілотний проект ПОЛІНА проводиться на запит МВС України та Національної поліції України».

Приймає участь у професійних об’єднаннях є членом Міжнародної поліцейської асоціації, членом Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності та Української академії наук.

Неодноразово заохочувався відомчими заохочувальними відзнаками МВС України за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків.

Фундаментальні роботи:

 1. Корнієнко М.В. Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей. Монографія. Одеса: Одеський. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 320 с.
 2. Кваліфікація адміністративних правопорушень: Навчальний посібник О.В. Ковальова, А.І. Берендєєва, М.В. Корнієнко ОДУВС, 2019. – 156 с.
 3. Olena Kovalova, Maksym Кorniienko, Olena Postol. Ensuring of child’s dignity as a principle of modern education: administrative and legal aspects. Asia Life Sciences Supplement 21(2) 2019 Asian International Journal of Life Sciences с. 341-359 (Scopus 2019).
 4. Підготовка працівників структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей. Навчально-методичний посібник у 2-х частинах/ за заг. ред. Журавель Т.В., Зуб Л.В., Ковальової О.В., Корнієнко М.В., Пилипас Ю.В. Київ, 2019. 515 с.
 5. Maksym Кorniienko, Іaroslav v. Petrunenko, Irina V. Yena, Kseniia O. Pankratova and Kristina a. Vozniakovska negative effects of corruption offenses for the country’s economy. стаття international journal of management (ijm)-scopus indexed (Scopus 2019).р. 1072-1083.
 6. Larysa Arkusha, Maksym Кorniienko, Anastasiia Berendieieva. Criminal activity in ukraine in the light of current conditions. Аmazonia Investiga . Vol. 8 Núm. 24: 386 – 391/ diciembre 2019. p/ 386-391. (Web of science 2019).
 7. Корнієнко М.В., Ковальова О.В. Адміністративні матеріали: підстави та порядок складання. Методичні рекомендації. ОДУВС, 2020. 168 с.
 8. Міжнародні стандарти на національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: Хрестоматія. / уклад.О.В. Ковальова, О.І. Плужнік, О.М. Павлютін. / під заг. ред. М.В. Корнієнко. Одеса: ОДУВС, 2020. 600 с.
 9. Збірник нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Хрестоматія. / уклад. / О.І. Плужнік, А.Г. Пишна, О.М. Павлютін. / під заг. ред. М.В. Корнієнко. Одеса : ОДУВС, 2020. 445 с.
 10. Olena Kovalova, Maksym V. Кorniienko, Yurii V. Pavliutin the role of public organizations in ensuring national security of ukraine vol. 37, Nº 65 (julio-diciembre) 2020, 136-155 Cuestiones Políticas Esta revista fue editada en formato digital y publicada en julio de 2020, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. (Web of science 2020).
 11. Корнієнко М.В. опублікована монографія на тему «Сучасна парадигма протидії насильницьким злочинам щодо дітей». ОДУВС, 2020. 350 с.
 12. Кorniienko M.V., Horoshko, V. V., Gorbanov, I. M., & Ismailov, K. Y. Función del análisis criminal en modelos modernos de actividad policial Cuestiones Políticas39(68), (2021). 415-426(Web of science 2021).
 13. Нормативно-правове забезпечення діяльності патрульного поліцейського: хрестоматія / під заг. ред. Корнієнко М.В. / уклад. / В.Б. Любчик, А.Г. Пишна – Одеса : ОДУВС, 2021. – 131 с.
 14. Навчальний посібник до спеціалізованого курсу із запобігання та протидії домашньому насильству: Частина І: Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Дашутіна О.В., Ігнатов С.О., Ковальова О.В., Корнієнко М.В., Лабунь А.В., Мердова О.М., Мінка Т.П., Репан М.І., Сукмановська Л.М., Ткачов А.С. Київ – Одеса : ОДУВС, 2021. – 177 с.
 15. Поліцейська діяльність : навч. посіб. / Мукоіда Р.В., Любчик В.Б., Пишна А.Г., Берендєєва А.І., Афонін Д.С. / За ред. Корнієнка М.В. Одеса : ОДУВС, 2021. 252 с.
 16. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навчально-методичний посібник. Корнієнко М.В., Пишна А.Г., Десятник А.А.– Одеса : ОДУВС, 2021. – 150 с.
 17. Навчальний посібник. «Захист та дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» Корнієнко М.В., Томіна В.Ю., Берендєєва А.І. /– Одеса : ОДУВС, 2021. – 141 с.