Центр Гендерної освіти

Центр ґендерної освіти  Одеського державного університету внутрішніх справ створений на базі кафедри адміністративного права та адміністративного процесу у вересні 2015 р.

Метою діяльності Центру ґендерної освіти ОДУВС є надання науково-практичної допомоги викладачам, курсантам та студентам щодо впровадження ідей ґендерної рівності у навчально-виховний процес шляхом посилення ґендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми тощо.

З огляду на специфіку Одеського державного університету внутрішніх справ як  закладу вищої освіти, який готує майбутніх правоохоронців та правозахисників, у фокусі основних напрямів діяльності ЦҐО, крім загальних аспектів ґендерної проблематики, знаходяться питання протидії ґендерно обумовленому насильству, зокрема насильству в сім’ї та торгівлі людьми.

В складі ЦҐО ОДУВС працюють експерти з питань протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми, європейських антидискримінаційних стандартів тощо. Представники ЦҐО ОДУВС постійно підвищують свою обізнаність з ґендерної проблематики та вдосконалюють майстерність щодо здійснення тренерської та просвітницької діяльності, співпрацюють з органами публічної адміністрації та громадськими організаціями, ЗМІ тощо.

Наші контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Керівниця ЦГО: Ковальова Олена Володимирівна

E-mail: kovalyova@email.ua

т. 0663176864