• Українська
  • English
×

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України»

Місце: Успенська, 1
Час:
29 / 10 / 2021
Записатись

Заявка

Ваше прізвище, ім'я та побатькові (обов'язково)

Ваш науковий ступінь (обов'язково)

Ваше вчене звання (обов'язково)

Ваш телефон (обов'язково)

Ваш e-mail (обов'язково)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

29 жовтня 2021 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проводитись ІІ Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція

«Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України». До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи – практики. Форма участі – заочна.

Інформаційний лист

Робочі мови конференції:

– українська, англійська, німецька.

Напрями роботи конференції:

  • проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України;
  • напрями оперативно-розшукової протидії окремим видам злочинів;
  • актуальні проблеми підготовки працівників підрозділів кримінальної поліції.

Для участі у роботі конференції просимо до _10 жовтня 2021 р. надіслати на адресу оргкомітету:

  • заявку на участь у конференції (зміст див. додаток);
  • тези доповіді;
  • рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи практичних питань та мати зв’язок із тематикою конференції. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер  сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у алфавітному порядку.

Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *. docx.

Усі матеріали для участі в конференції необхідно надсилати на електронну адресу пошти оргкомітету:

omaxy@ukr.net

з   позначкою  (на    Всеукраїнську    науково- практичну  інтернет-конференцію «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України»).

Оргкомітет конференції не редагує матеріали, але залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(048 709 50 88 – начальник відділу організації наукової роботи ОДУВС Домброван Наталія Василівна.

048 734 75 32 – завідувач кафедри ОРД ОДУВС Єгоров Сергій Олександрович.

048 703 36 02 – професор кафедри ОРД ОДУВС Албул Сергій Володимирович.

Перейти до вмісту