ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТА

albul-garant

Гарант освітньої (професійної) програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»

галузі знань 26 «Цивільна безпека»

 

АЛБУЛ Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

Ветеран Національної поліції України. Полковник поліції у відставці.

Заступник Голови Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Член Союзу юристів України.

Член Міжнародної поліцейської асоціації.

Контактна інформація:

E-mail: abbas70@i.ua

Тел.: 094-9556602

ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-3253-9225

GOOGLE SCHOLAR:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=G_s-iGoAAAAJ&hl=ru

SCOPUS author profile ID: 57214332540

ПОШУКОВИЙ ПРОФІЛЬ НАУКОВЦЯ НА ПОРТАЛІ НБУВ

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0077701

Основна інформація

Народився 29 березня 1970 р. у м. Одеса. Закінчив з відзнакою Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (Диплом № КА-901558 від 30.06.1995 р.).

З 1992 по 1993 р., проходив навчання на кафедрі кримінального права, кримінально-процесуального права та східного права юридичного факультету Університету м. Пасау (ФРН) за напрямками – європейське та порівняльне кримінальне право; поліцейське право.

У 2009 році проходив навчання в Інституті Служби зовнішньої розвідки України.

У 2005 р. захистив дисертацію за темою «Кримінологічна характеристика корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземних громадян» та здобув науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Загальний стаж трудової діяльності складає 34 роки (з них – 17 років – науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІV – рівня акредитації).

Ветеран Національної поліції України. В ОВС та Національній поліції України працював на посадах:

 • оперуповноваженого Управління карного розшуку Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області;
 • старшого оперуповноваженого відділення карного розшуку Лінійного відділу в порту Одеса ГУМВС України в Одеській області;
 • начальника відділення карного розшуку Лінійного відділу в порту Одеса ГУМВС України в Одеській області;
 • старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу кримінальної розвідки Розвідувального управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України;
 • начальника відділу Управління карного розшуку ГУМВС України в Одеській області;
 • начальника відділу розкриття злочинів проти власності, боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Учасник бойових дій.

У науково-освітню сферу Сергій Володимирович Албул прийшов у 2004 р. Обіймав посади асистента кафедри, викладача, доцента кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія». З 2009 р. працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Працював на посадах:

 • заступника начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців кримінальної міліції Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • першого проректора Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України.

Після виходу у відставку – з вересня 2018 року по теперішній час – професор кафедри професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

Наукова та просвітницька робота. Основні напрями його наукової роботи — організація агентурно-оперативної роботи; розвідувальна діяльність органів Національної поліції України; теорія оперативно-розшукової діяльності; психологія оперативно-розшукової діяльності.

У 2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Одеської національної юридичної академії захистив дисертацію за темою «Кримінологічна характеристика корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземних громадян» та здобув науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (присуджено 15.12.2005 р. рішенням Президії ВАК України. Диплом ДК-№ 031502).

30.10.2008 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального права (Атестат 12 ДЦ № 019940).

09.02.2021 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України присвоєно вчене звання професора по кафедрі оперативно-розшукової діяльності (Атестат АП № 002503).

Підготував та видав 292 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 9 монографій (2 одноособові; 1 – у міжнародному видавництві, що належить до категорії «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)), 5 підручників (з них 2 з грифом «Затверджено МОН України»), 2 науково-практичних коментаря, 192 наукові статті та тези наукових доповідей (3 у закордонних наукових журналах, які індексуються в Scopus, 1 у закордонному науковому журналі, який індексується у Web of Science Core Collection, 71 у фахових виданнях; 18 у закордонних виданнях), 83 навчальних та навчально-методичних праць (з них 2 з грифом «Рекомендовано МВС України») та 1 науково-популярне видання. Сім разів отримував диплом «Кращий науковець року» ОДУВС. В наявності тридцять чотири акти впровадження результатів наукових досліджень та навчально-методичних розробок у законотворчу діяльність, навчальний процес, наукову діяльність ЗВО та практичну діяльність правоохоронних органів України.

Має п’ять Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори.

Під його керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації та дві дисертації на здобуття ступеню доктор філософії із спеціальності 081 «Право».

 

У 2017 р. пройшов стажування в галузі права в Центрі дослідження Європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург) за напрямом підготовки старших наукових співробітників.

 

У 2019 р. пройшов науково-педагогічне стажування у вищому навчальному закладі (Академія HUSPOL, Чеська Республіка, м. Граніце де Мурава), в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС. Обсяг стажування: 108 годин. Напрям підготовки: «Освіта в країнах Європейського Союзу».

 

У 2019 р. пройшов науково-педагогічне стажування у вищому навчальному закладі (Європейський університет Віадріна, Федеративна Республіка Німеччина, м. Франкфурт-на-Одері, 25 листопада – 6 грудня 2019 р.), в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС. Обсяг стажування: 180 годин. Напрям підготовки: «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС».

 

У 2021 р. пройшов стажування в ДЗ «Південноукраїнський Національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» за програмою «Правові основи трансформаційних процесів в Україні» обсягом 180 академічних годин (6 кредитів ЄКТС).

 

Навчальна робота. Албул С.В. на високому рівні викладає навчальні дисципліни – «Оперативно-розшукова діяльність», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Психологія оперативно-розшукової діяльності», «Оперативно-розшукова тактика», «Використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності». Керує науково-дослідними роботами курсантів та студентів. Здійснює керівництво 2 здобувачами ступеня доктора філософії.

За підсумками 2014, 2015, 2018 та 2019 років був переможцем рейтингових конкурсів «Кращий науковець року» Одеського державного університету внутрішніх справ. За підсумками 2018 року посів 1-ше місце в рейтинговому конкурсі «Кращий дослідник року» Одеського державного університету внутрішніх справ, що підкреслює високий науковий рівень підготовки останнього. За підсумками 2019 року отримав диплом Одеського державного університету внутрішніх справ як переможець у номінації «Вірність ідеалам вищої освіти». У 2020 році нагороджений Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Громадська робота: Є членом редакційної колегії наукового журналу «Південноукраїнський правничий часопис», який включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»). Наказами МОН України неодноразово призначався до складу разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктор філософії (ОДУВС, ХНУВС, НАВС, НУ «ОЮА).

Нагороди: Нагороджений відзнакою Президента України – медаллю «За участь в антитерористичній операції».

Неодноразово заохочувався відомчими нагородами, зокрема: «За доблесть і відвагу в службі карного розшуку» І та ІІ ступенів; «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів; «За сумлінну службу» І, ІІ та ІІІ ступенів; «За заслуги в карному розшуку»; «90 років карному розшуку України»; «90 років Одеському карному розшуку»; «15 років МВС України»; «За безпеку народу»; «Кращий працівник МВС України»; «Ветеран Національної поліції України»; «Ветеран війни – учасник бойових дій».

Інші нагороди та відзнаки: медаль «За волонтерську діяльність» від командування 28-мої окремої механізованої бригади Збройних Сил України; відзнака Фонду ветеранів військової розвідки – медаллю «За заслуги»; почесний знак Української секції Міжнародної поліцейської асоціації «За мужність та професіоналізм» ІІІ ступеня; відзнака Одеської обласної організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України – «Знак Пошани»; відзнака Міжнародної громадської організації «Спілка генералів органів внутрішніх справ України» – медаль «20 років карному розшуку МВС України»; відзнака Всеукраїнської громадської організації «Спілка ветеранів та працівників силових структур України» – нагрудний знак «Карний розшук. Гідність та честь»; відзнака Всеукраїнської громадської організації «Спілка ветеранів та працівників силових структур України» – медаль «За службу Державі»; відзнака ВГО «Країна» – орден «Єдність та воля»; відзнака ВГО «Спілка ветеранів та працівників силових структур України» – медаль «Захисникам Вітчизни»; відзнака ВГО «Країна» – орден «За розбудову України»; відзнака ВГО «Країна» – медаль «За відданість справі»; відзнака ВГО «Країна» – медаль «За оборону рідної держави»; відзнака Ректора ОДУВС «90 років ОДУВС»; відзнака Ректора ОДУВС «За сумлінність»; Почесна Грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації тощо.

Неодноразово був занесений на Дошку пошани МВС України та Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Перелік

найбільш значимих наукових праць

Підручники, монографії, навчальні посібники:

 1. Основи оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.В. Андрусенко, Р.В. Мукоіда, Д.О. Ноздрін: за заг. ред. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2016. 270 с.
 2. Основи кримінального аналізу: посібник з елементами тренінгу / Користін О.Є., Албул С.В., Заєць О.М., Ісмайлов К.Ю., Тетерятник Г.К., Горбаньов І.М. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.
 3. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / С.В. Албул, А.М. Бабенко, О.А. Гритенко, В.Я. Конопельський, В.О. Меркулова та ін.; за ред. д.ю.н., проф. О.В.Меркулової, д.ю.н., доцента В.Я.Конопельського. – Одеса: ОДУВС, 2017. 430 с.
 4. Основи оперативно-розшукової діяльності: термінологічний словник / С.В. Албул. – Одеса: Астропринт, 2017. – 132 с.
 5. Правові та організаційно-тактичні проблеми протидії організованій злочинності: навчальний посібник / С.В. Албул, С.В. Андрусенко. Одеса : ОДУВС, 2017. 142 с.
 6. Роль оперуповноваженого карного розшуку в досудовому розслідуванні: навчальний посібник / С.В. Албул, Р.В. Мукоіда, Д.О. Ноздрін; За заг. ред. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2017. 130 с.
 7. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник / Албул С.В., Цільмак О.М., Користін О.Є., Заєць О.М. та ін.; за заг. ред. О. М. Цільмак. Одеса: Фенікс, 2017. 352 с.
 8. Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції: навч. посібник / С. В. Албул, О. І. Тьорло, Ю. Р. Йосипів, В. М. Синенький та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 480 с.
 9. Розшукова справа (Серія: Теорія і практика ОРД): практичний посібник / С. В. Албул, Т. Г. Щурат. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 30 с.
 10. Legal scholarly discussions in the XXI century: collective monograph / S. V. Albul, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. Ye. Fomenko, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 344 p.
 11. Оперативно-розшукова протидія корисливо-насильницьким злочинам відносно іноземців у західних областях України : монографія / С.В. Албул, М.О. Волошина, Р.В. Домніцак, В.В. Шендрик. Харків: ХНУВС, 2019. 264 с.
 12. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: навчальний посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Форнальчук, Т.Г. Щурат; За заг. ред. В.В. Аброськіна. Одеса: ОДУВС, 2020. 290 с.
 13. Режим секретності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т.Г. Щурат; за ред. С.В. Албул. Одеса: ОДУВС, 2020. 154 с.
 14. Принципи оперативно-розшукової діяльності: посібник. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 60 с.
 15. Methodology and science foundation of modern jurisprudence: monograph / Albul S., Dyorov S., Bortnyak V., etc. Boston: Primedia eLaunch, 2020. 265 p.
 16. Оперативно-розшукова протидія злочинам проти власності туристів в Україні: монографія / С.В. Албул,  В.В. Аброськін, М.О. Волошина, К.М. Манойленко; За заг. ред. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2021. 178 с.
 17. Організаційно-тактичні засади оперативної установки: навчальний посібник / С. В. Албул, М. О. Волошина, С. В. Пеньков. Дніпро: ДДУВС, 2021. 168 с.
 18. Контрольована та оперативна закупка, контрольована поставка: організація і тактика проведення: навчальний посібник./ С.В. Пеньков, С.В. Албул, М.О. Волошина, В. Г. Олексенко.  Дніпро: ДДУВС, 2021. 172 с.
 19. Методичні рекомендації з оформлення окремих документів за заявою про кримінальне правопорушення: практичний посібник / уклад. С.В. Албул. Одеса: ОДУВС, 2021. 24 с.

Публікації у виданнях Scopus та Web of Science

 1. The Development of Creative Thinking as a Tool of Social Adaptation of Teenagers with Behaviour Deviation / Borys A. Yakymchuk, Nataliia V. Hurtovenko, Svitlana M. Makarenko, Serhii V. Albul and Nataliia A. Dobrovolska. Journal of Intellectual DisabilityDiagnosis and Treatment. Lifescience Global. 2019. Volume 7. Number 4. P. 274–281.
 2. Creation of Clusters and Tools for Improving the Professional Competence of Future Educators / Lupak, Nataliya M. , Kopotun, Igor M. , Hamza, Anna V. , Albul, Serhii V. and Panova, Sveta O. European Journal of Educational Research. 2020. Volume 9. Issue 2. Pp. 709–716.
 3. Cognitive and metacognitive aspects of the development of lifelong learning competencies in law students / Volodymyr L. Grokholskyi, Nataliia Ia. Kaida, Serhii V. Albul, Eduard V. Ryzhkov, Svitlana Ye. Trehub. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2020. Volume 8. Issue 2. Pp. 1–14.
 4. Guarantees of the loyalty of providing public services in Ukraine: legal and social aspects / S. Albul, Y. Leheza, Y. Deliya, E. Ryzhkov, H. Iliushchenko. Revista Genero & Direito. V. 9. № 5. Ano 2020. Special Edition. Pp. 221–237.

Наукові публікації у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях за останні роки

 1. Албул С.В. Досвід країн Балтії у становленні кримінальної розвідки (на прикладі Литовської Республіки). Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 1. С. 11-14.
 2. Албул С.В. Методологія кримінальної розвідки: теоретико-праксеологічний дискурс. Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 2. С. 34-37.
 3. Албул С.В., Домніцак Р.В. Оперативно-розшукова характеристика корисливо-насильницьких злочинів та її значення для організації оперативного (ініціативного) пошуку. Південноукраїнський правничий часопис. 2016. Спеціальний випуск № 4. С. 3-11.
 4. Албул С.В. Функціональне призначення та організація діяльності Департаменту кримінальної розвідки Національної поліції України. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. Спеціальний випуск № 1. С. 3-13.
 5. Albul S. Philosophic Concepts of the Intelligence Function within the Operative- Investigative Activity of the National Police of Ukraine. European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2017. № 1. P. 5-9.
 6. Албул С.В., Домніцак Р.В. Кримінальна розвідка у протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. Спеціальний випуск № 2/3. С. 34-38.
 7. Албул С.В. Формування тренінгової системи підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання МВС України, які здійснюють підготовку поліцейських. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 1. С. 130-132.
 8. Албул С.В. Теоретичне підґрунтя протидії корисливо-насильницьким злочинам відносно іноземців в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 4. С. 7-11.
 9. Албул С.В., Манойленко К.М. Аналітичний огляд проблем протидії злочинам проти власності туристів в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2018. Випуск 2. С. 225-235.
 10. Албул С.В. Тактичні особливості забезпечення оперативної розробки негласним апаратом. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. Спеціальний випуск № 1/2. С. 17-32.
 11. Албул С.В. Застосування методу прогнозування в оперативно-розшуковій протидії злочинності. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. Спеціальний випуск № 1. С. 3-11.
 12. Албул С.В., Шаповаловка І.О. Поліцейська медіація в Україні: сутність та напрями застосування. Право.UA. 2019. № 1. С. 33-40.
 13. Albul S. Information about the identity of the offender as an element of the operational-search characteristics of crimes against the property of tourists. Danish Scientific Journal. 2019. № 26. Vol. 2: Kobenhavn. Denmark. P. 3-5.
 14. Албул С.В. Проблемні аспекти легендування персональних даних негласних штатних працівників та напрями забезпечення конспірації їх діяльності. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. Спеціальний випуск № 2. С. 3–11.
 15. Албул С.В., Аброськін В.В. Стратегічне (довгострокове) впровадження негласних працівників у злочинне середовище: питання доцільності та загрози в сучасних умовах. Збірник наукових праць Національної академії СБУ. 2020. Спеціальний випуск № 75. С. 52–58.
 16. Албул С.В., Стерненко Я.М. Протидія злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації: проблеми правового регулювання. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 1. С. 14–17.
 17. Албул С.В., Аброськін В.В. Заклади вищої освіти МВС України в контексті Концепції розвитку юридичної освіти. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 1. С. 204–212.